Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 113 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2017
1 Burner, Tony.
Citizenship and language learning: what can we learn from migrant teachers?. Citizenship, Human Rights and Diversity in Education HSN Seminar Series; 2017-04-19 - 2017-04-20
HSN Untitled
 
2 Burner, Tony.
Er DU lærer?. Drammens tidende 2017 s. 10-10
HSN Untitled
 
3 Burner, Tony.
Fremmedspråksdidaktikk. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2017
HSN Untitled
 
4 Burner, Tony.
NAFOL og ph.d.-liv: en profesjonell og personlig reise. Spring School 2017; 2017-05-08 - 2017-05-08
HSN Untitled
 
5 Burner, Tony; Carlsen, Christian.
English instruction in introductory classes in Norway. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. s. 193-208
HSN Untitled
 
6 Burner, Tony; Carlsen, Christian.
Multilingualism and English Instruction in Multilingual Classes. Erfaringskonferanse Kompetanse for kvalitet; 2017-05-22 - 2017-05-22
HSN Untitled
 
7 Burner, Tony; Carlsen, Elaine; Henry, James Stephen; Kagge, Julia; Lokuge, Namal Suganda; Raustøl, Stine Pernille; Weston, Daniel.
Global Visions. Aschehoug & Co 2017 (ISBN 978-82-03-40265-4) 348 s.
HSN NTNU Untitled
 
8 Burner, Tony; Lindquist, Hein.
Flerspråklighet i barnehager og skoler. Kompetanse for mangfold; 2017-08-10 - 2017-08-10
HSN Untitled
 
9 Burner, Tony; Parish, Karen.
Developing teacher competence in culturally diverse classes: The role of empathy. Comparative International Education Society (CIES); 2017-03-05 - 2017-03-09
HIL HSN Untitled
 
10 Carlsen, Christian; Burner, Tony.
Inclusion and exclusion of newly arrived migrants in English classes in Norway.. Comparative International Education Society (CIES); 2017-03-05 - 2017-03-09
HSN Untitled
 
11 Lybæk, Lena; Burner, Tony.
Er multikulturalismen død?. VG : Verdens gang 2017
HSN Untitled
 
2016
12 Biseth, Heidi; Burner, Tony.
Conceptual Repertoirs of Diversity: Policy versus Practice and Possible Implications for Citizenship Education. World Congress of Comparative Education; 2016-08-22 - 2016-08-26
HSN Untitled
 
13 Burner, Tony.
Assessment. International Teacher Education for Primary Schools; 2016-05-18 - 2016-05-18
HSN Untitled
 
14 Burner, Tony.
Assessment of language learning. International Teacher Education for Primary Schools; 2016-05-17 - 2016-05-17
HSN Untitled
 
15 Burner, Tony.
Det flerspråklige klasserom. Hvordan ta i bruk ungdommenes totale språkkompetanse?. Kompetanse for Mangfold; 2016-01-20 - 2016-01-20
HSN Untitled
 
16 Burner, Tony.
Elevmedvirkning i 'Vurdering for læring'. Ungdomstrinn i utvikling; 2016-11-23 - 2016-11-23
HSN Untitled
 
17 Burner, Tony.
Erfaringer med formativ skrivevurdering i engelsk. Bedre Skole 2016 s. 63-67
HSN Untitled
 
18 Burner, Tony.
Ethical dimensions when intervening in classroom research. Problems of Education in the 21st Century 2016 ;Volum 73. s. 18-26
HSN Untitled
 
19 Burner, Tony.
Formative assessment of writing in English: A school-based study of perceptions, practices and transformations. : Norwegian University of Science and Technology. Thesis for the Degree of Philosophiae Doctor. Faculty of Social Sciences and Technology Management. Programme for Teacher Education 2016 174 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(18)
HSN NTNU Untitled
 
20 Burner, Tony.
Forståelser, praksiser og endringer av vurdering for læring i norske klasserom. Vurdering for læring; 2016-09-19 - 2016-09-19
HSN Untitled
 
21 Burner, Tony.
Kast rødblyanten. Dagsavisen Fremtiden [Avis] 2016-02-19
HSN Untitled
 
22 Burner, Tony.
Mixed methods som forskningsmetode. Forskergruppe Læring, innovasjon og ledelse (LIL); 2016-01-27 - 2016-01-27
HSN Untitled
 
23 Burner, Tony.
School of the future - or how to work with culturally and linguistically diverse classrooms. JURE EARLI 2016; 2016-07-04 - 2016-07-08
HSN Untitled
 
24 Burner, Tony.
School of the future: Engelskfaget sett i lys av Ludvigsen-utvalgets anbefalinger. Hvordan jobbe med dette praktisk?. Fagforum for engelsklærere og andre språkinteresserte; 2016-06-01 - 2016-06-01
HSN Untitled
 
25 Burner, Tony.
Tony Burner's toolbox for the English classroom. Fagdag engelsk; 2016-04-15 - 2016-04-15
HSN Untitled
 
26 Burner, Tony.
Uheldig utspill om morsmålsundervisning. Drammens tidende 2016 s. 10-10
HSN Untitled
 
27 Burner, Tony.
Vi må snakke om og praktisere diversitet. Drammens tidende 2016 s. 10-10
HSN Untitled
 
28 Burner, Tony.
Vurder rett - ikke karaktersett. Byavisa Drammen [Avis] 2016-03-09
HSN Untitled
 
29 Burner, Tony.
Vurdering av muntlighet. Profesjonskonferansen; 2016-09-14 - 2016-09-14
HSN Untitled
 
30 Burner, Tony.
Vurdering for læring: Hvorfor så vanskelig å endre, og hva kan gjøres?. Ressurslærernettverk Ungdomstrinn i Utvikling; 2016-03-15 - 2016-03-15
HSN Untitled
 
31 Burner, Tony.
Vurdering for læring i engelsk - funn fra en doktorgradsstudie. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret 2016 s. 16-20
HSN Untitled
 
32 Burner, Tony.
Vurdering for læring i høyere utdanning. Instituttseminar; 2016-06-03 - 2016-06-03
HSN Untitled
 
33 Burner, Tony; Biseth, Heidi.
A Critical Analysis of an Innovative Approach: A Case of Diversity in Norwegian Education. Sage Open 2016 s. 1-11
HSN Untitled
 
34 Burner, Tony; Biseth, Heidi.
Competence for Diversity: Professional development among teachers in Norway. Comparative and International Education Society (CIES); 2016-03-06 - 2016-03-10
HSN Untitled
 
35 Burner, Tony; Biseth, Heidi.
Professional development among teachers. Kompetanse for Mangfold; 2016-05-10 - 2016-05-10
HSN Untitled
 
36 Burner, Tony; Holmarsdottir, Halla Bjørk; Lindquist, Hein; Solbue, Vibeke.
Et kritisk blikk på Agendas policynotat om integrering. Drammens tidende 2016 s. 10-11
HIB HSN UiO Untitled
 
37 Burner, Tony; Holmarsdottir, Halla Bjørk; Lindquist, Hein; Solbue, Vibeke.
Overraskende fra Agenda. Dagsavisen 2016 s. 5-6
HIB HSN UiO Untitled
 
38 Burner, Tony; Lund, Åse.
Flerkulturalitet og flerspråklighet. Personalmøte; 2016-02-02 - 2016-02-02
HSN Untitled
 
39 Burner, Tony; Lund, Åse.
Mangfoldsperspektiver. Personalmøte; 2016-02-25 - 2016-02-25
HSN Untitled
 
40 Burner, Tony; Lund, Åse; Biseth, Heidi; Evensen, Ragnhild; Bjørnstad, Thor Christian; Eriksen, Kristin Gregers; Helskog, Guro Hansen; Lyden, Susan Catherine.
Behov for økt kompetanse for mangfold i utdanningssektoren med en spesiell flyktningsituasjon. Kompetanse for mangfold i Buskerud - konferanse 2016; 2016-05-10 - 2016-05-10
HSN Untitled
 
41 Burner, Tony; Madsen, Janne; Zako, Nadia; Ismail, Adham.
Three secondary school teachers implementing student-centred learning in Iraqi Kurdistan. Educational Action Research 2016 ;Volum 25.(3) s. 402-419
HSN Untitled
 
42 Burner, Tony; Qasim, Asad.
Ansvar for yrkesvalg. Drammens tidende 2016 s. 10-10
HSN Untitled
 
43 Burner, Tony; Qasim, Asad.
Utdannings- og yrkesvalg blant innvandrere. NRK Buskerud [Radio] 2016-10-13
HSN Untitled
 
44 Burner, Tony; Svendsen, Bodil.
Subject-oriented professional development. 6th ISCAR Summer University: Cultural-Historical Psychology: Interdisciplinary Research Perspectives; 2016-06-28 - 2016-07-03
HSN NTNU Untitled
 
45 Burner, Tony; Thi, Nhat Ho; Tran, Duyen.
Educational assessment for the future: Asia-Pacific and Scandinavian contexts. The 17th Annual AEA-Europe Conference; 2016-11-02 - 2016-11-05
HSN Untitled
 
2015
46 Biseth, Heidi; Burner, Tony.
Den absurde debatten om hijab. VG : Verdens gang 2015
HSN Untitled
 
47 Burner, Tony.
Elever vil ha mer skrivetrening i engelsk. NRK Vestfold [Internett] 2015-10-21
HSN Untitled
 
48 Burner, Tony.
Elever vil ha mer skrivetrening i engelsk. forskning.no [Internett] 2015-10-17
HSN Untitled
 
49 Burner, Tony.
Feilslutning og utdatert læringssyn i svaret på coaching i skolen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015
HSN Untitled
 
50 Burner, Tony.
Formativ skrivevurdering. Bedre Skole 2015 s. 95-96
HSN Untitled
 
    Vis neste liste