Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 188 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2017
1 Naper, Linn Renée; Haugum, Margrete Hembre; Nilsen, Randi Dyblie; Sivertsen, Håkon; Stene, Morten; Ekmann, Lisa.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2016. TFoU-rapport 2017:1. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2017 (ISBN 978-82-7732-250-6) 155 s.
NTNU TFoU Untitled
 
2016
2 Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten.
Hvordan yrkesretting og relevans praktiseres i fellesfagene. Bedre Skole 2016 (4) s. 26-31
TFoU Untitled
 
3 Naper, Linn Renée; Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten.
Innføring av effekttariffer i distribusjonsnettet - et forklaringsproblem? TFoU-rapport 2016:18. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-245-2)
TFoU Untitled
 
4 Sand, Roald; Grøttheim, Bjørn Terje; Carlsson, Espen; Stene, Morten.
Næringsanalyse Namsos kommune. TFoU-rapport 2016:13. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-240-7)
TFoU Untitled
 
5 Sand, Roald; Grøttheim, Bjørn Terje; Carlsson, Espen; Stene, Morten.
Strategisk utviklingsanalyse nye Indre Fosen kommune. TFoU-rapport 2016:12. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-239-1)
TFoU Untitled
 
6 Sand, Roald; Grøttheim, Bjørn Terje; Carlsson, Espen; Stene, Morten; Alnes, Per Kristian.
Konsekvensanalyse - bortfall av arbeidsplasser i Rissa og Leksvik kommuner. TFoU-rapport 2016:11. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-238-4)
ØF TFoU Untitled
 
7 Sand, Roald; Stene, Morten.
Verdiskapingsmuligheter trebransjen. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016
TFoU Untitled
 
8 Stene, Morten.
Kunnskapsoversikt - forretningsmodeller Inn på tunet-bedrifter. TFoU-rapport 2016:16. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-243-8) 40 s.
TFoU Untitled
 
9 Stene, Morten.
Ledelse av frivillige: Vanskelig og viktig. I: Hilmarfest i 10 år. Steinkjer: Embla Forlag/Stiftinga Hilmar Alexandersen 2016 ISBN 978-82-92577-95-0. s. 124-125
TFoU Untitled
 
10 Stene, Morten.
Ætti'n Hilmar. Trønder-avisa 2016
TFoU Untitled
 
11 Stene, Morten; Nossum, Gunnar.
Oppsummering og evaluering av Ungboprosjektet i Steinkjer 2012-2016. TFoU-arbeidsnotat 2016:104. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016
TFoU Untitled
 
12 Stene, Morten; Sivertsen, Håkon; Lysø, Roald; Ekmann, Lisa.
Utprøving av felles ledelse i tingrettene - ansatte og lederes erfaring med utprøving av felles ledelse. TFoU-rapport 2016:21. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-248-3)
TFoU Untitled
 
13 Sæheim, Odd; Aardal, Jostein; Stene, Morten.
Hilmarfest i 10 år. Steinkjer: Embla Forlag/Stiftinga Hilmar Alexandersen 2016 (ISBN 978-82-92577-95-0)
TFoU Untitled
 
2015
14 Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten.
Yrkesretting og relevans i fellesfagene. Fagsamling FYR-koorinatorer; 2015-01-29
TFoU Untitled
 
15 Nossum, Gunnar; Stene, Morten.
Blir folk friskere av offentlige bevilgninger. Forprosjektstudie. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-7732-82-215-5)
TFoU Untitled
 
16 Sand, Roald; Lerfald, Merethe; Nossum, Gunnar; Stene, Morten.
Steinkjer som administrasjonssenter. Samfunnseffekter av endringer i fylkeskommune og regional statsforvaltning.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2015
ØF TFoU Untitled
 
17 Sand, Roald; Lerfald, Merethe; Stene, Morten.
Ringvirkninger av jakt og fiske i Lierne. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2015
ØF TFoU Untitled
 
18 Stene, Morten.
Forretnings- og markedsutvikling - Inn på tunet. Møte Inn på tunet-utvalget; 2015-01-22
TFoU Untitled
 
19 Stene, Morten.
Inn på tunet - status og utfordringer. Oppstartmøte handlingsplan Inn på tunet, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag; 2015-02-12
TFoU Untitled
 
20 Stene, Morten.
Inn på tunet - status og utfordringer. Oppstartmøte handlingsplan Inn på tunet, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag; 2015-02-04
TFoU Untitled
 
21 Stene, Morten.
Inn på tunet – status, utfordringer og muligheter. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 16 s.
TFoU Untitled
 
22 Stene, Morten.
Kundeundersøkelser NOEN AS. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2015
TFoU Untitled
 
23 Stene, Morten.
Steinkjer røde kors 75 år : 1940 til 2015. Steinkjer: Steinkjer Røde Kors 2015
NORD Untitled
 
24 Stene, Morten.
Vil kundene Inn på tunet?. Nationen 2015
TFoU Untitled
 
25 Stene, Morten.
Vil kundene Inn på tunet?. Landbrukstidende 2015 (6) s. 19-
TFoU Untitled
 
26 Stene, Morten; Mariussen, Åge; Vinogradov, Evgueni; Løvland, Jarle.
Grunnlagsdata framtidig utdanningsbehov – PANDA-analyser og sekundærdata. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 33 s.
NF TFoU Untitled
 
27 Stene, Morten; Nilsen, Leif Terje.
Forstudie salg og markedsføringskompetanse - Tindved kulturhage. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015
TFoU Untitled
 
2014
28 Haugset, Anne Sigrid; Gotvassli, Kjell-Åge; Ljunggren, Elin Birgitte; Stene, Morten.
Åpne barnehager i Norge : organisering, bruk og betydning. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling A/S 2014 (ISBN 978-82-7732-198-1) 106 s. Rapport / Trøndelag forskning og utvikling(9)
NORD TFoU Untitled
 
29 Haugset, Anne Sigrid; Sivertsen, Håkon; Stene, Morten.
Lokale effekter av festivaler. Trønder-avisa 2014
TFoU Untitled
 
30 Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten.
Hva sier forskningen om yrkesretting og relevans?. Seminar - FYR-koordinatorer; 2014-03-11
TFoU Untitled
 
31 Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten.
Yrkesretting og relevans. rektormøte; 2014-03-19
TFoU Untitled
 
32 Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten.
Åarjel-saemiej skuvle. Valgkriterier og utviklingsmuligheter. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling A/S 2014 (ISBN 978-82-7732-196-7) 85 s.
TFoU Untitled
 
33 Iversen, Jon Marius Vaag; Haugset, Anne Sigrid; Martinsen, Anders; Wendelborg, Christian; Røe, Melina; Nossum, Gunnar; Stene, Morten.
Yrkesretting og relevans i fellesfagene. Hovedrapport med sammenstilling og analyser. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling A/S 2014 (ISBN 978-82-7732-205-6) ;Volum 2014.Rapport / Trøndelag forskning og utvikling(16)
NTNU SAMFORSK TFoU Untitled
 
34 Stene, Morten.
Et modent forretningskonsept?. Nettverkssamling; 2014-10-31
TFoU Untitled
 
35 Stene, Morten.
Forskning Trøndelag 2013. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 978-82-450-1756-4) 204 s.
TFoU Untitled
 
36 Stene, Morten.
Med forskerblikk på Inn på tunet. Gården som arena for morgendagens velferdsutfordringer; 2014-10-17
TFoU Untitled
 
37 Stene, Morten.
Minievaluering Inn på tunet Stjørdal kommune. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling A/S 2014 17 s.
TFoU Untitled
 
38 Stene, Morten.
Muligheter og ringvirkninger som reiseliv og arrangement gir i lokalsamfunn. Møte med næringslivet; 2014-10-21
TFoU Untitled
 
39 Stene, Morten.
Utviklingsstrategi Skognæringa Kyst. Styreseminar; 2014-01-16
TFoU Untitled
 
40 Stene, Morten; Haugset, Anne Sigrid; Iversen, Jon Marius Vaag.
Yrkesretting og relevans i fellesfagene. En kunnskapsoversikt. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling A/S 2014 (ISBN 978-82–7732–191–2) 148 s.
TFoU Untitled
 
41 Stene, Morten; Hofstad, Pål.
WOW Reklame AS – framtidig aktør i den digitale medie- og opplevelsesøkonomien. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling A/S 2014
TFoU Untitled
 
42 Stene, Morten; Ørnvall, Stig.
Oppsummering av workshop om Næringscampus Nord-Trøndelag. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling A/S 2014
TFoU Untitled
 
2013
43 Stene, Morten.
Bestillingskompetanse inn på tunet - Steinkjer kommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82-7732-183-7) 55 s.
TFoU Untitled
 
44 Stene, Morten.
Inn på tunet (IPT): Fra utprøving til modent forretningskonsept?. Snåsasamlingen; 2013-11-28
TFoU Untitled
 
45 Stene, Morten.
Inn på tunet- kompetansebehov og tiltak. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 34 s.
TFoU Untitled
 
46 Stene, Morten.
Kommunikasjon og utvikling. Konferanse og stiftelsesmøte Skognæringa Kyst; 2013-12-03
TFoU Untitled
 
47 Stene, Morten.
Konseptutvikling - Inn på Tunet Trøndelag SA. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 20 s.
TFoU Untitled
 
48 Stene, Morten.
Markedsundersøkelse Økomat. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling A/S 2013
NORD Untitled
 
49 Stene, Morten.
Møteplasser som utgangspunkt for vekst og utvikling. PULS-konferansen - Den viktige møteplassen; 2013-08-29
TFoU Untitled
 
50 Stene, Morten; Bakken, Inger Marie; Wannebo, Trygve.
Velferdsteknologi ny ressurs. Trønder-avisa 2013 s. 3-
NORD TFoU Untitled
 
    Vis neste liste