Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 261 << Previous 1 2 3 4 5 6    Next >>

2017
1 Langås, Unni.
An international comparison of career funding schemes and career structures. The Norwegian situation.. An international comparison of career funding schemes and career structures; 2017-05-12 - 2017-05-12
UIA Untitled
 
2 Langås, Unni.
Nærhed på afstand hos Hanne Ørstavik. I: Nordisk kvindelitteraturhistorie. Over alle grænser 1990-2015. Syddansk Universitetsforlag 2017 ISBN 9788740830422. p. 31-40
UIA Untitled
 
3 Langås, Unni.
The Uses of History in the Current Refugee Situation. On Madame Nielsen's novel Invasionen.. Transcultural Memorial Forms: Contemporary Remembrance of War, Displacement and Political Rupture; 2017-03-17 - 2017-03-19
UIA Untitled
 
2016
4 Langås, Unni.
Bilder på reise. Litterære formuleringer av det traumatiske bildets betydning.. International Association of Scandinavian Studies; 2016-08-09 - 2016-08-13
UIA Untitled
 
5 Langås, Unni.
De aller beste. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016 p. 46-
UIA Untitled
 
6 Langås, Unni.
Det indeksikalske bildet. Erindringsspor i Tua Forsströms diktsamling En kväll i oktober rodde jag ut på sjön.. Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning 2016 ;Volume 1.(1) p. 38-50
UIA Untitled
 
7 Langås, Unni.
En kväll i oktober rodde jag ut på sjön. En lesning.. Seminar om Tua Forsströms forfatterskap; 2016-03-03 - 2016-03-04
UIA Untitled
 
8 Langås, Unni.
Faste og flytende grenser. Agderposten 2016
UIA Untitled
 
9 Langås, Unni.
Holbergprisen. Marina Warner.. I: Agder Vitenskapsakademi Årbok 2015. Portal forlag 2016 ISBN 9788283140842. p. 246-249
UIA Untitled
 
10 Langås, Unni.
Hvordan skrive om det forferdelige?. forskning.no [Internet] 2016-09-08
UIA Untitled
 
11 Langås, Unni.
Literary studies and the challenge of trauma. The future of literary studies; 2016-06-14 - 2016-06-15
UIA Untitled
 
12 Langås, Unni.
The Impact of Terrorizing Images.. SASS 2016; 2016-04-28 - 2016-04-30
UIA Untitled
 
13 Langås, Unni.
The Return of Trauma: Michael Cunningham's The Hours (1998).. NAES - Nordic Association of English Studies; 2016-05-04 - 2016-05-06
UIA Untitled
 
14 Langås, Unni.
Trauma fiction and media images in two Norwegian novels.. Studia Universitas Babes Bolyai. Philologia 2016 (LXI) p. 93-106
UIA Untitled
 
15 Langås, Unni.
Traumets betydning i norsk samtidslitteratur. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-82-450-1963-6) 193 p.
UIA Untitled
 
16 Langås, Unni.
"22. juli." Litterære konstruksjoner av et nasjonalt traume.. European Journal of Scandinavian Studies 2016 ;Volume 46.(1) p. 81-101
UIA Untitled
 
17 Langås, Unni; Sanders, Karin.
Introduksjon. I: Litteratur inter artes. Nordisk litteratur i samspill med andre kunstarter.. Portal forlag 2016 ISBN 978-82-8314-071-2. p. 9-22
UIA Untitled
 
18 Langås, Unni; Sanders, Karin.
Litteratur inter artes. Nordisk litteratur i samspill med andre kunstarter.. Portal forlag 2016 (ISBN 978-82-8314-071-2) 428 p.
UIA Untitled
 
2015
19 Langås, Unni.
Avantgardens kamp med kjønnet. Fahlströms, Højholts og Thomsens poetiske manifester.. I: Kjønnskrift/Kønskrift/Könskrift. Alvheim og Eide akademisk forlag 2015 ISBN 978-82-90359-92-3. p. 17-33
UIA Untitled
 
20 Langås, Unni.
Literarische Antworten auf Breivik.. Nordischer Klang; 2015-05-04 - 2015-05-05
UIA Untitled
 
21 Langås, Unni.
Litteratur i lidelsens tid. Om Dantes oske.. I: Poesi på alle kantar. Festskrift til Paal-Helge Haugen. Cappelen Damm AS 2015 ISBN 978-82-02-44862-2. p. 153-171
UIA Untitled
 
22 Langås, Unni.
Litterære responser på traumeerfaringer. UiA inviterer; 2015-04-23 - 2015-04-23
UIA Untitled
 
23 Langås, Unni.
Marina Warner. Nobelprismøte; 2015-12-01 - 2015-12-01
UIA Untitled
 
24 Langås, Unni.
Mediebildet i Helga Flatlands roman Det finnes ingen helhet: motiv, ekfrase, mentalt termometer. Com amore-seminar; 2015-04-10 - 2015-04-10
UIA Untitled
 
25 Langås, Unni.
Mental Images, Media Images and Traumatic Memory in Karl Ove Knausgaard’s My Struggle 1. Traumatic and haunting images.; 2015-10-02 - 2015-10-02
UIA Untitled
 
26 Langås, Unni.
Om Paal-Helge Haugens Dantes oske.. Festkveld for Paal-Helge Haugen; 2015-04-28 - 2015-04-28
UIA Untitled
 
27 Langås, Unni.
Perspektiver på Monica Aasprongs Soldatmarkedet.. The Experiments of Contemporary Poetry; 2015-12-03 - 2015-12-05
UIA Untitled
 
28 Langås, Unni.
Poesi på alle kantar. Festskrift til Paal-Helge Haugen. Cappelen Damm AS 2015 (ISBN 978-82-02-44862-2) 282 p.
UIA Untitled
 
2014
29 Langås, Unni.
Beholde barnet? Faser i abortens litterære og juridiske historie. I: Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. «LITERATŪRA un LIKUMS»: Skandināvijas tautu kultūra un literatūra starptautiskā un starpdisciplinārā skatījumā. University of Latvia Press 2014 ISBN 978-9984-45-860-1. p. 140-148
UIA Untitled
 
30 Langås, Unni.
Comments on Donna McCormack: Queer Postcolonial Narratives and the Ethics of Witnessing. Celebrating the launch of Donna McCormack's Queer Postcolonial Narratives; 2014-03-05 - 2014-03-05
UIA Untitled
 
31 Langås, Unni.
Den lille løken og verdensøkonomien. Langdiktet "Tulipan" fra Øyvind Rimbereids Herbarium (2008). I: Nordisk samtidspoesi : særlig Øyvind Rimbereids forfatterskap. Oplandske Bokforlag 2014 ISBN 978-82-7518-218-8. p. 220-247
UIA Untitled
 
32 Langås, Unni.
Faser i abortens litterære historie. 8.-mars i Mandal; 2014-03-08 - 2014-03-08
UIA Untitled
 
33 Langås, Unni.
Inger Hagerup: Kva ville ho med livet?. Dag og Tid 2014
UIA Untitled
 
34 Langås, Unni.
Litteratur, lesing, politikk. Grunnlovsfestival; 2014-03-25 - 2014-03-25
UIA Untitled
 
35 Langås, Unni.
Nobelprisen i litteratur 2013. Alice Munro. I: Agder Vitenskapsakademi Årbok 2013. Portal forlag 2014 ISBN 9788283140200. p. 256-260
UIA Untitled
 
36 Langås, Unni.
Nærhed på avstand hos Hanne Ørstavik. I: Nordisk Kvindelitteraturhistorie. Munksgaard Forlag 2014 ISBN 0000000000. p. ---
UIA Untitled
 
37 Langås, Unni.
Om det billedlige i Hanne Ørstaviks forfatterskap. Norden i teori og praksis - med nye kvindelige forfattere som eksempel; 2014-06-10 - 2014-06-11
UIA Untitled
 
38 Langås, Unni.
Sorgens bilder, sorgens språk. Fotografi og minner i Jacques Roubauds Noe svart. I: Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-0244-0. p. 85-100
UIA Untitled
 
39 Langås, Unni.
Traumatic memory and the photographic image. Knausgaard and Frobenius. SASS conference; 2014-03-13 - 2014-03-15
UIA Untitled
 
2013
40 Langås, Unni.
Alice Munro. Nobelprisforedrag; 2013-12-04 - 2013-12-04
UIA Untitled
 
41 Langås, Unni.
Death and Material Meaning in Contemporary Poetry. Paal-Helge Haugen, Monica Aasprong, Jacques Roubaud, and Jenny Holzer. Gjesteforelesning; 2013-04-17 - 2013-04-17
UIA Untitled
 
42 Langås, Unni.
Den lille løken og verdensøkonomien. Langdiktet "Tulipan" fra Øyvind Rimbereids diktsamling Herbarium (2008). Nordisk samtidspoesifestival. Rolf Jacobsen-dagene; 2013-03-07 - 2013-03-08
UIA Untitled
 
43 Langås, Unni.
Den ukjente kvinnens melodrama. Torborg Nedreaas' film noir-inspirerte roman Av måneskinn gror det ingenting. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2013 (2) p. 123-131
UIA Untitled
 
44 Langås, Unni.
Dikt på utstilling. Ute og inne. I: Diktet utenfor diktsamlingen. Modernisme i nordisk lyrikk 6. Alvheim og Eide akademisk forlag 2013 ISBN 978-82-90359-88-6. p. 207-233
UIA Untitled
 
45 Langås, Unni.
Fanget av fortid. Tre traumefortellinger av Jon Fosse. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2013 ;Volume 100.(3) p. 217-234
UIA Untitled
 
46 Langås, Unni.
Fragment av et nakent liv. Kunst, kropp og kjønn i Cora Sandels Paris. I: Litteratur på stedet. Til Anne-Marie Mai. Syddansk Universitetsforlag 2013 ISBN 978-87-7674-775-6. p. 137-144
UIA Untitled
 
47 Langås, Unni.
Immer schuldig. Herta Müllers Roman Atemschaukel - ein Bericht von Trauma. I: Dichtung und Diktatur ̶ Die Schriftstellerin Herta Müller. Verlag Königshausen & Neumann 2013 ISBN 978-3-8260-5246-0. p. 149-170
UIA Untitled
 
48 Langås, Unni.
Janke Klok. Det norske litterære Feminapolis 1880-1980: Skram, Undset, Sandel og Haslunds byromaner - mot en ny modernistisk genre. Scandinavian Studies 2013 ;Volume 85.(1) p. 107-110
UIA Untitled
 
49 Langås, Unni.
Jon Fosses traumefortellinger. Naustet, Det er Ales og Olavs draumar. Gjesteforelesning; 2013-04-16 - 2013-04-16
UIA Untitled
 
50 Langås, Unni.
Litterært begjær. Momenter til en psykoanalytisk tolkning av Tarjei Vesaas' novelle "Vesle-Trask". Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur 2013 ;Volume 25.(1) p. 26-37
UIA Untitled
 
    Show next list