Tidligere år - Side 7

Publisert 22. des. 2011 10:48

Marte Ericsson Ryste har skrevet en master ved Høgskolen i Oslo med tittelen "Fra formidlingssystem til styringssystem - og tilbake igjen? : en analyse av de politiske målene bak etableringen av forskningsdokumentasjonssystemet Cristin."

Publisert 21. nov. 2011 16:29

Vi arrangerer et opplæringsmøte i CRIStin-systemet fredag 25.november kl 10-16.

Møtet holdes i Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen. Lunsj serveres kl 13.

Program for dagen er:

-Registrering i NVI i CRIStin

-Registrering i Forskerkatalogen i CRIStin

-Rapportering: a.godkjenning av poster

b.samarbeid med andre institusjoner

Målgruppen for møtene er superbrukere for CRIStin-systemet som ikke har deltatt på noen av våre kurs. De av dere som fortsatt føler seg noe usikre er selvsagt også velkommen.

Gi beskjed til sekretariatet@cristin.no om dere deltar.

Ta med en laptop og helst en skjøteledning.

Publisert 26. okt. 2011 13:38

CRIStin lanseres som nytt forskningsdokumentasjonssystem for Høgskolen i Molde, ved bibliotekets miniseminar 26. oktober.

Publisert 12. sep. 2011 13:27

15. september er dato for prøverapporteringen til Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Da skal alle helseforetak og tilnærmet alle forskningsinstituttene ha tatt i bruk CRIStin. De som tidligere har rapportert via NIFU skal da være i stand til å rapportere på egen produksjon av vitenskapelige artikler via CRIStin. 

I innspurten arbeider Institusjonene med kontroll og godkjenning av publikasjoner, og Cristin-ansatte bistår med opplæring i CRIStin-systemet og veiledning i rapporteringsinstruksen for de som trenger det. 

Med dette er antallet institusjoner i CRIStin vokst fra 12 ved nyttår til over 170. Etter 15.9. skal data analyseres og erfaringer oppsummeres i samarbeid med NIFU for å sikre at alle de nye institusjonene er godt forberedt på første fellesrapportering våren 2012.

Publisert 24. juni 2011 15:36

Hvordan implementere Open Acccess ved egen institusjon? Det har LERU "The League of European Research Universities" laget en rapport om.

Publisert 13. apr. 2011 14:36

CRIStin forvalter midler til et prosjekt om Open Access, midlene er gitt av Kunnskapsdepartementet for å sette trykk på feltet i Norge. Første møte i prosjektgruppen er unnagjort og tiltakene i prosjektet er nå klart.