Tidligere år - Side 6

Publisert 16. aug. 2012 14:40

En foreløpig nettversjon av «Indikatorrapporten, Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2012», er nå tilgjengelig for nedlasting på Forskningsrådets nettsider.

 

Les rapporten

 

Publisert 26. juni 2012 09:58

Rapport for forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) for 2011 foreligger nå. - Den presenterer hovedtrekk ved forskningvirksomheten vår og gir en detaljert rapportering for doktorgradsarbeid, forskningsprosjekter og publisering, sier viserektor for forskning Ole Gunnar Austvik.

Gå til artikkelen.

Publisert 6. juni 2012 14:26

Forskningsformidlingen ved UiS har gått opp med 30,5 prosent fra 2010 til 2011, og basert på registrert formidlingsvirksomhet i 2011 fordeles to millioner kroner på instituttene i 2013.

Gå til artikkelen.

Publisert 6. juni 2012 09:37

Årets CRIS-konferanse går av stabelen i Praha i dag, og flere ansatte i CRIStin deltar.

Konferansen holdes i regi av euroCRIS, som er den europeiske organisasjonen for internasjonal forskningsinformasjon. Hovedmålet for CRIS-konferansen i 2012 er å diskutere nye trender i utviklingen av forskningssystemer i sammenheng med virtuelle forskningsmiljøer og konstruksjonen av gode infrastrukturer for eVitenskap. 

Publisert 18. mai 2012 13:56

11. mai inviterte CRIStin til innspillmøte om konsortiearbeidet. De fleste aktører var representert og hovedformålet med dagen var å stake ut veien videre. 

Konsortiearbeidet har både vært gjenstand for flytting og utskiftning av personalet de siste par år. Det er nå på tide for dagens konsortieteam å gjøre opp status og se på veien videre. Dette var naturlig å gjøre sammen med både deltakerinstitusjoner og andre sentrale aktører, og CRIStin inviterte derfor til innspillmøte på Gardermoen den 11.mai.  

Publisert 13. feb. 2012 10:43

BIBSYS og CRIStin har nå startet dialog for å sikre overføring av prosjektdata fra BIBSYS ForskDok til CRIStin.

 

Institusjoner som ønsker overføring av prosjektdata vil få veiledning fra BIBSYS. Det vil være tett kontakt mellom CRIStin og BIBSYS i prosessen for å sikre kvaliteten i overføringen.

Publisert 18. jan. 2012 10:09

Karen Selma Mariendal erstatter Margareta Grahn, og startet hos CRIStin 9. januar. Hun har bakgrunn som pedagog, selger/markedsfører i ulike sammenhenger og som forlagsredaktør for Riksmålsordboken i Kunnskapsforlaget.

Nora Haneborg Finne tiltrer i midten av mars som fagleder for konsortieteamet i CRIStin. Hun kommer fra Nasjonalbiblioteket der hun har jobbet som seksjonsleder i Formidlingsavdelingen.

Husk å bruke vår felles e-postadresse konsortieteamet@cristin.no for alle typer henvendelser angående lisensavtalene.