Tidligere år - Side 5

Publisert 15. feb. 2013 12:08

Universitetsstyremedlem Peter M. Haugan hevda at dagens reglar for publiseringspoeng er for lite tilpassa ulike forskingskulturar. Rektor Sigmund Grønmo er ikkje samd. Han meiner tilsette ved UiB må kunne dokumentere at dei faktisk forskar.

Gå til artikkel

Publisert 6. feb. 2013 23:12

CRIStin søker ny saksbehandler som skal ha hovedansvar for kontakten med fag- og forskningsbibliotekene som deltar i konsortieavtalene. Det vi er på jakt etter er en person med høy arbeidskapasitet, sans for nøyaktighet og som har gode kommunikasjonsferdigheter. Utlysningen finner du her.

Publisert 5. feb. 2013 15:57

Om en viktig samarbeidspartner for din institusjon mangler i CRIStin, kan dere melde den inn til institusjonsregisteret. For å forenkle innmeldingen har vi laget et skjema (pdf), der dere kan fylle ut informasjonen vi trenger for å opprette institusjonen i registeret.

Publisert 11. jan. 2013 15:07

CRIStin og Universitetet i Tromsø inviterer til en fagdag i Tromsø den 19.februar 2013 om åpne vitenarkiver. Målgruppe er ansatte ved universiteter, høgskoler, institutter og helseforetak som har eller vurderer et åpent vitenarkiv for sine publikasjoner.

Påmelding er gratis.

Publisert 5. des. 2012 13:35

I et styrevedtak 30.10.2012 ble det besluttet å innføre inntaksstopp på nye institusjoner i CRIStin, inntil CRIStin2 er ferdigutviklet.

CRIStin opplever en jevn pågang av nye institusjoner som ønsker å ta CRIStin-systemet i bruk. Det er et ønske på sikt å tilby alle institusjoner med et visst nivå av forskningsaktivitet en mulighet til å synliggjøre sin forskning gjennom CRIStin. Inntak av nye institusjoner, som ikke er med i ordningen med finansiering basert på publiseringspoeng, er komplisert i dagens versjon av CRIStin-systemet, og arbeidskrevende både for institusjonen selv og for CRIStin-sekretariatet. Vi ser oss derfor nødt til å sette inntaksstopp inntil videre.

Vi vil informere på våre nettsider når det igjen vil være aktuelt å ta inn nye institusjoner.

Publisert 29. nov. 2012 13:22

I forkant av Universitet i Tromsøs Munin-seminar i november inviterte CRIStin til et eget Open Access møte for de nordiske landene.

Publisert 17. sep. 2012 15:08

Tirsdag 2.oktober 2012kl. 09:00-12:00, taes CRIStin-systemet ut av produksjon for vedlikehold. Vi beklager ulempen nedetiden kan medføre for noen.