Tidligere år - Side 4

Publisert 11. apr. 2014 09:35

Openaccess.no er relansert i ny drakt og med mye nytt av informasjon. CRIStin har det koordinerende og tekniske ansvaret for tjenesten, men håpet er etter hvert å få bygget opp en stab av bidragsytere som kan virkeliggjøre ambisjonen om openaccess.no som en kunnskapsallmenning og felleseie.

Publisert 8. apr. 2014 09:43

Fristen for rapportering av NVI-poster var 1. april, og vi er glade for å kunne si at rapporteringen gikk bra og at alle CRIStin-institusjonene kom vel i havn.

Publisert 22. jan. 2014 13:44

Vi har lansert en ny versjon av CRIStin 1.0. Vi bestemte tidligere at det ikke skal foretas noen endringer i dagens CRIStin, men basert på at videreutviklingen tar tid, har vi sett behovet for å foreta noen forbedringer.

Publisert 16. jan. 2014 13:59

Evalueringsrapporten av den norske publiseringsindikatoren som ble bestilt av Universitets- og høskolerådet ble i dag lansert og overrakt Kunnskapsdepartementet v/statssekretær Bjørn Haugstad.

Publisert 20. des. 2013 14:12

I videreutviklingen av CRIStin er det mange som har kommet med gode innspill. I den forbindelse har vi nå laget et nettskjema som du kan bruke for å sende inn ønsker og forslag som du mener kan bidra til å gjøre CRIStin bedre.  

Publisert 20. des. 2013 09:04

Vi kommer til å ha redusert bemanning i julen for å avvikle mest mulig ferie i en rolig periode. Vi kommer til å sjekke e-post, men dere kan dessverre ikke forvente å få rask respons med mindre det er en hastesak. Vi stenger også telefonen i hele julen. Vi er på plass, og vil fungere som normalt igjen fra og med mandag 6. januar.

Publisert 27. nov. 2013 12:05

Fra mandag 2. desember til og med fredag 13. desember, blir kontorlokalene til CRIStin pusset opp, og det vil være noe redusert brukerstøttekapasitet.

Publisert 28. okt. 2013 12:23

Helse- og omsorgsdepartementet har noen justeringer i det nasjonale målesystemet for forskning i de regionale helseforetakene med virkning for budsjettåret 2014. Fristen for rapportering av vitenskapelig publisering i 2013 er satt til 1. april 2014 kl 15:00.

Publisert 23. okt. 2013 10:52

Det er kjent at det finnes useriøse aktører som tar betaling av forskere eller universiteter for å publisere vitenskapelige artikler. Science har skrevet en OA-kritisk artikkel om problemstillingen.

Publisert 23. mai 2013 10:22

Muninkonferansen er en årlig konferanse om vitenskapelig publisering med en Open Access-vinkling. Årets konferanse holdes 25.-26. November 2013 på Universitetet i Tromsø. Muninkonferansen har en internasjonalt rekkevidde og tiltrekker seg deltakere fra land  både innenfor og utenfor Norden i tillegg til deltakere innad i Norge.

Publisert 16. mai 2013 12:48

I forbindelse med at 2 av våre dyktige ansatte begynner i ny jobb, vil vi i en periode framover ha noe redusert bemanning i CRIStin sekretariatet. Vi er imidlertid godt i gang med nyansettelser, og vi regner med å ansette en ny fagleder allerede innen kort tid. Inntil da vil Jon Nornes fungere som fagleder.

Vi oppfordrer til å benytte våre nettsider for å finne svar på eventuelle spørsmål: http://www.cristin.no/. Her finner dere ofte stilte spørsmål, brukerveiledninger og instrukser.

Dersom dere ikke finner svaret dere søker etter, ber vi dere benytte e-post: sekretariatet@cristin.no. Vi takker for deres forståelse.