Tidligere år - Side 3

Publisert 25. nov. 2015 14:56

Fredag 4. desember flytter CRIStin fra forskningsveien 3b til Fridtjof Nansens vei 17/19 (Majorstuen). 

Publisert 18. nov. 2015 15:43

CRIStin-sekretariatet arrangerte nylig sitt årlige oppstartseminar, denne gangen med bøker som tema. Hvilke bøker som kan, og hvilke som ikke kan rapporteres fører hvert år til hodebry. Hvorvidt bøker som får støtte fra lærebokutvalget skal kunne rapporteres eller ei ble et av diskusjonstemaene på seminaret.

Publisert 30. okt. 2015 09:34

Flaskehalser i konsortieforhandlinger og Open Access-utviklingen førte til diskusjoner da den årlige konferansen for the International Coalition of Library Consortia (ICOLC) gikk av stabelen i Oslo.

Publisert 23. okt. 2015 15:41

I forslag til statsbudsjettet 2016 som ble lagt fram nå i oktober, orienterte regjeringen om at det vil bli en justering av publiseringsindikatoren. Justeringen medfører ingen endringer i hva institusjonene skal rapportere i CRIStin-systemet. Institusjonene skal rapportere etter de samme retningslinjene som tidligere år. Poengberegningen for de enkelte publikasjonene vil endres i de sektorene som berøres, og vil gjelde for rapporteringen av 2015-publikasjoner.

Publisert 2. okt. 2015 13:16

Forskningsprosjekter i EUs syvende rammeprogram (FP7) kan nå søke om å få dekket kostnadene for å gjøre resultatene åpent tilgjengelig. Dette tilbys gjennom OpenAIRE2020 sin FP7 Post-grant Open Access Pilot.

CRIStin 2.0
Publisert 11. sep. 2015 15:25

Ny versjon av CRIStins prosjektkatalog får tilsendt helseprosjekter fra SPREK, som er saksportalen for Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Publisert 7. sep. 2015 13:44

Vi har i løpet av sumaren oppgradert den delen av CRIStin-systemet som inneheld publikasjonar og personprofilar (CRIStin 1.0).

Publisert 26. mai 2015 10:27

Munin-konferansen er ein årleg konferanse om vitskapleg publisering med ei Open Access-vinkling. Årets konferanse vert halde 30. november - 1. desember 2015 ved UiT - Noregs Arktiske Universitet. Munin-konferansen har internasjonal rekkjevidde og tiltrekker seg deltakarar frå land både innanfor og utanfor Norden, i tillegg til deltakarar frå Noreg.

Publisert 25. mars 2015 09:04

Vi i CRIStin vil gratulere vår styreleder Curt Rice med jobben som rektor ved HiOA. 

Publisert 22. des. 2014 14:42

Vi kommer til å ha redusert bemanning i julen for å avvikle mest mulig ferie i en rolig periode. Vi kommer til å sjekke e-post, men dere kan dessverre ikke forvente å få rask respons med mindre det er en hastesak. Vi er på plass, og vil fungere som normalt igjen fra og med mandag 5. januar.

Publisert 12. sep. 2014 10:48

Muninkonferansen er en årlig konferanse om vitenskapelig publisering med en Open Access-vinkling. Årets konferanse holdes 26.-27. November 2014 på Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet. Muninkonferansen har en internasjonalt rekkevidde og tiltrekker seg deltakere fra land  både innenfor og utenfor Norden i tillegg til deltakere innad i Norge.

Publisert 25. aug. 2014 15:01

I forrige uke ønsket vi velkommen til to nyansatte i CRIStin. De to skal jobbe i konsortieteamet vårt.  

Publisert 9. mai 2014 13:17

De endelige tallene fra NVI-rapporteringen 2013 er nå lagt ut på våre nettsider sammen med vår erfaringsrapport for NVI-rapporteringen av 2013-publikasjoner. Alt i alt gikk rapporteringen bra, og alle CRIStin-institusjonene kom vel i havn. Vi har likevel noen forslag til ytterligere forbedringer til neste års rapportering, og disse tar vi opp i erfaringsrapporten.