Ønsker ikke endring i publiseringindikatoren

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NIFU levert en anbefaling om utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator. Saken har nå vært ute på høring.

I vår høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet (KD),anbefaler CERES at siteringsindikatoren ikke innarbeides i publiseringsindikatoren.

Vi ser positivt på en siteringsindikator for å vurdere kvalitet på enkeltarbeider. Vi ønsker derimot at denne utvikles over tid som en selvstendig indikator, og ikke knyttet til et økonomisk insentiv.

Les hele høringssvaret fra CERES på nettsidene til KD.

Publisert 3. mars 2017 11:21 - Sist endret 3. mars 2017 11:21