Seminar om innføring av nasjonale retningslinjer for åpen tilgang

Hold av datoen 20. september! I forbindelse med at Kunnskapsdepartementet legger fram de nasjonale retningslinjene for åpen tilgang  22.august, arrangere vi et arbeidsseminar 20. september hvor vi diskuterer spørsmål knyttet til retningslinjene. 

Hvilke konsekvenser vil disse ha? Hvilke tiltak må til for at regjeringen skal nå sine mål? Hvordan kan  institusjonene og CERES bidra til gjennomføringen? Hvordan og når skal eventuelle tiltak settes i gang? Hva slags infrastruktur må være på plass?

CERES inviterer til et arbeidsseminar  onsdag 20.september for å drøfte disse og andre spørsmål. Seminaret holdes på Thon Hotel Arena Lillestrøm kl 10 - 15. Seminaret vil være gratis.

Målgruppe for seminaret vil være ansatte med ansvar for åpen tilgang, arkiv og/eller lisensavtaler, og ansatte med forskningsadministrative oppgaver

Publisert 14. aug. 2017 15:03