Resultater fra rapporteringen av vitenskapelig publisering i 2016

Trenden med økning i publiseringen fortsetter. I 2016 ble det publisert 23 592 publikasjoner (2015: 22.302) av 22 902 forfattere tilknyttet Cristin-institusjoner (2015: 21.815) i 6598 kanaler (2015: 6229). Det er flere som publiserer og det publiseres i flere kanaler enn i fjor.

Publiseringsnivå

Det er en større økning i antall publikasjoner i kanaler på nivå 2 sammenlignet med nivå 1.

Nivå på publikasjon fordelt på sektor
Publiseringsnivå på publikasjonene fordelt på sektor

 

Kvinneandel

Det er en økning i andel kvinner som krediterer en helseinstitusjon i publikasjonen. For de andre sektorene er det ingen endring i kvinneandelen.

Antall publiserende forskere fordelt på sektor og kjønn
Antall publiserende forskere fordelt på sektor og kjønn

 

Internasjonalt samarbeid

Økningen i internasjonalt samarbeid fortsetter. I 2016 var 11 157 publisert i samarbeid med utenlandske institusjoner mot 9 951 i 2015. 

Prosentvis samarbeid
Prosentvis samarbeid

 

Åpent tilgjengelige resultater

NVI-resulatene er åpent tilgjengelige for alle som ønsker å gjøre analyser på dem. Husk å liste Cristin som kilde.

Cristin-sekretariatet stiller sin kompetanse til disposisjon til å hente ut rapporter og fortolke data. Ta kontakt på postmottak@cristin.no. Vi lenker gjerne til eventuelle analyser på våre nettsider, når disse foreligger.

 

Resultater for 2016

Fra 2015-rapporteringen ble det er innført en ny formel for beregning av publiseringspoeng (les forklaring på UHR sine nettsider). Ved sammenligning av resultater over flere år, må dette taes hensyn til.

  

Resultatene er publisert for alle tre sektorer på cristin.no/statistikk og på nsd.no for universitets- og høyskolesektoren.

NSD har i oppgave å beregne publiseringspoeng for institusjonene i UH-sektoren til bruk blant annet i Kunnskapsdepartementets beregninger av forskningsinsentivene i finansieringssystemet, i etatsstyringen og tilstandsrapporter.

 

Publisert 4. apr. 2017 15:34 - Sist endret 5. apr. 2017 08:22