CERES har inngått avtale med ORCID

Konsortieavtalen gjelder for Cristins medlemsinstitusjoner. Ved å bli konsortiemedlem av ORCID vil norske forskere, forskningsinstitusjoner og forskningsfinansiører få en bedre informasjonsflyt mellom forsker, forlag og institusjoner.

ORCID står for Open Researcher and Contributor ID. Siden oppstarten i 2012 har ORCID blitt en internasjonal standard for å identifisere forskere og bidragsytere til forskning. En ORCID identifikator gir forskere en unik digital identifikator som kan brukes gjennom hele yrkeskarrieren. Dette gjør at forskningsresultater kan knyttes til forskere selv om de endrer forskningsinstitusjon i Norge eller resten av verden. Det vil også bli enklere å identifitere internasjonale bidragsytere til norsk forskning. ORCID vil sikre at resultater ikke kobles til feil person. ORCID kan i tillegg forenkle søknadsprosesser knyttet til forskningsprosjekter, rapportering og analyse av resultatene.

I januar deltar vi på en workshop med andre ORCID-medlemmer der målet er å identifisere hvordan vi best mulig skal arbeide med å implementere ORCID i Cristin. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi er tilbake.

Vi blir med denne avtalen ORCIDs største konsortiedeltaker.

Relaterte lenker:

Publisert 19. des. 2017 13:59 - Sist endret 19. des. 2017 13:59