Workshop: Effekten av åpen tilgang og måling av denne

En internasjonal standardisering av statistikk og indikatorer med hensikt å måle effekten av åpen tilgang er foreløpig i startfasen. Med denne workshopen ønsker OpenAIRE å se på eksisterende initiativ samt bidra til en debatt om måling av effekten åpen tilgang har. 

Workshopen arrangeres av OpenAIRE i samarbeid med CRIStin, og vil bli avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus tirsdag 14. februar. 

Det kommer representanter fra forskjellige interessegrupper som vil holde innlegg. Blant annet European Research Council (ERC) som er forksningsfinansiører og SCOAPsom er et internasjonalt samarbeid med mål om å kjøpe fri artikler innen partikkelfysikk slik at de blir åpent tilgjengelig. Disse vil snakke om viktigheten av åpen tilgang og effekten av brukerstatistikk. 

Blant annet vil Knowledge Exchange og Crossref gi oss et innblikk i deres metoder og ulike synspunkter på temaet. 

Worskhopen er gratis og åpen for alle.

Mer informasjon og program for workshopen finner du på nettsiden til OpenAIRE:
https://www.openaire.eu/openaire-workshop-impact

 

Publisert 31. jan. 2017 14:21 - Sist endret 22. feb. 2017 10:33