Nye nettsider for Cristin

Vi lanserer nye nettsider og ny logo for Cristin torsdag 19. oktober.

Nettstedet cristin.no har vært gjennom en omfattende omskriving og omstrukturering. Torsdag 19. oktober lanseres de nye nettsidene. Samtidig lanseres ny logo for Cristin-systemet.

Flyttingen begynner onsdag 18. og cristin.no kan være utilgjengelig mens flyttingen pågår. Mer informasjon kommer.

Målsetning

Målsetningen for omskrivingen er å gjøre det enklere for våre brukere å finne informasjonen de trenger for å utføre sine arbeidsoppgaver. Det viktigste er løftet frem og innholdet på hver side er redusert til det mest nødvendige. I tillegg vil interesserte kunne finne mer informasjon om Cristin-systemet og hva vi i Cristin-sekretariatet jobber med.

Etterarbeid

Noe etterarbeid gjenstår. I løpet av høsten reviderer vi tekstene på nettsidene for å gjøre dem klarere og tydeligere. Vi velger likevel å lansere nå fordi vi vurderer nytteverdien av de nye nettsidene som større enn de eksisterende. Vi ønsker også å gi brukerne litt tid på å bli kjent med det nye nettstedet før rapporteringsperioden. Engelske nettsider kommer fortløpende etter lansering.

 

- Nettredaksjonen

Publisert 13. okt. 2017 10:21 - Sist endret 13. okt. 2017 10:25