Nye nettsider for Cristin

Vi jobber nå med å lage nye nettsider for Cristin-systemet. Hensikten er at det skal bli langt enklere for våre brukere å finne tak i informasjon de trenger. Vi forventer å kunne lansere de nye nettsidene i løpet av august/september.

Forskere og superbrukere får en egen ressursside der vi samler lenker til all relevant informasjon.  Det blir også enklere å få innsyn i hva vi jobber med, og gi innspill til hva vi kan gjøre bedre.

Arbeidet med de nye nettsidene innebærer at det ikke vil komme større oppdateringer av de eksisterende nettsidene. Eventuell lenking til undersider av cristin.no må endres når de nye nettsidene er lansert. Vi beklager ulempene dette kan medføre.

Parallelt med omskrivingen av cristin.no, jobber vi med å få en ny publiseringsløsning for brukerveiledningene. Det vil derfor ikke komme oppdateringer av veiledningene før en evnt. ny løsning er avklart. Merk at Rapporteringsinstruksen definerer reglene for registrering og rapportering, og denne trumfer annen informasjon på nettsidene. Er dere usikre på hva som gjelder, ta gjerne kontakt på support@cristin.no

 

Har dere innspill eller ønsker til det nye cristin.no, tar vi gjerne imot på e-post kommunikasjon@cristin.no

Publisert 16. juni 2017 10:22