Ny versjon av Cristin-systemet 22.11.

Onsdag kl. 12.00 legger vi ut en ny versjon av resultatdelen av Cristin-systemet. Systemet kan være utilgjengelig mens oppdateringen pågår.

Den nye versjonen inneholder følgende endringer:

1. Import av publikasjoner blir forbeholdt Cristin-sekretariatet. Dette sikrer god kvalitet på publikasjoner som blir importert. Lenker til import fjernes for andre brukere.

2. NPI-fagfelt blir obligatorisk for alle NVI-publikasjoner innen kategoriene

  • Vitenskapelig monografi
  • Vitenskapelig antologi
  • Vitenskapelig kommentarutgave
  • Vitenskapelig artikkel/kapittel/Conference paper

3. Når du registrerer kapittel i en bok, vil du nå se publiseringsårstall for boken i trefflisten. Dette gjør det enklere å koble kapittelet til riktig bok(utgivelse).

4. Små tekstendringer

5. Endret poengutregning for vitenskapelige antologier knyttet til en ISSN-serie.

Tidligere fikk man ikke uttelling for en publikasjon når den var knyttet til en serie som ikke var vurdert og godkjent for kanalregisteret. Med endringen vil ikke-vurderte serier "arve" poengene til forlaget.

Merk at dere ikke får den ekstra poenguttellingen som gis til publikasjoner knyttet til en godkjent serie. For å få ekstra uttelling må dere melde serien til vurdering (nsd.no)

Oversikt over poenguttelling for kapitler knyttet til en vitenskapelig antologi:

 

Forlag nivå 2

Forlag nivå 1

Forlag ikke godkjent

Utgiver (ikke vurdert)

Serie nivå 2

3 poeng

3 poeng

3 poeng

3 poeng

Serie nivå 1

1 poeng

1 poeng

1 poeng

1 poeng

Serie ikke godkjent

0 poeng

0 poeng

0 poeng

0 poeng

Serie ikke vurdert

1 poeng

0,7 poeng

0 poeng

0 poeng

Publisert 20. nov. 2017 09:54 - Sist endret 20. nov. 2017 09:54