Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang

Regjeringen har fra 22.8.2017 fastsatt nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

Les mer om retningslinjene og hva de innebærer på openaccess.no.

Regjeringen har lagt ut retningslinjene på norsk og engelsk på sine nettsider:

Publisert 25. aug. 2017 12:50 - Sist endret 25. aug. 2017 12:50