Lansering av nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler

De nasjonale retningslinjene for åpen tilgang til vitenskapelige artikler vil bli lagt fram på et seminar 22. august på Universitetet i Oslo.

I forbindelse med lanseringen av retningslinjene vil CERES lage en oppdatert versjon av www.openaccess.no, der mer detaljert informasjon om både retningslinjene og tiltakene vil bli lagt ut. 

Les mer om lanseringen av retningslinjene på regjeringen.no.

Publisert 30. juni 2017 15:39