– Norske lærebøker og tellekanter

Terje Lohndal og Vidar Røeggen har skrevet en kronikk i Khrono der de problematiserer og løfter fram noen spørsmål knyttet til argumentasjonen om at lærebøker bør bli en del av tellekantsystemet.

– Lærebøker og publiseringspoeng har gjerne blitt sett på som en del av spørsmålet om en mulig «formidlingsindikator». Dette har blitt utredet tre ganger, sist av NIFU i 2016. Alle tre gangene har det blitt konkludert negativt, også når det gjelder lærebøker, skriver Terje Lohndal og Vidar Røeggen i kronikken.

Kronikken kan leses i sin helhet på Khrono.no.

Publisert 28. apr. 2017 13:34 - Sist endret 15. mai 2017 14:38