forskning.no skriver om Cristins kobling til REK

Før helgen publiserte forskning.no en artikkel om hvordan koblingen mellom Cristin og REK vil gjøre det enklere å holde oversikt over resultater av helseforskningsprosjekter. Artikkelen er en oppfølger til en artikkelserie hos forskning.no i 2015, om potensielt alvorlige konsekvenser av manglende publisering av forskningsresultater.

Godkjente helseforskningsprosjekter til Cristin

Koblingen mellom Cristin og REKs søknadsskjemaer for godkjenning av helseforskningsprosjekter ble satt i produksjon like over nyttår. Offentlig informasjon i prosjektsøknader som blir godkjent blir nå automatisk oversendt til Cristin og registrert i prosjektkatalogen. REKs søknadsskjema har tatt i bruk Cristins ID-numre på personer og institusjoner, slik at vi kan koble prosjektene til prosjektporteføljene til deltakere som er medlemmer i Cristin.

Cristin forventer å få overført ca. 1700 nye prosjekter fra REK årlig. Det jobbes også med å få overført tidligere godkjente prosjekter for å gjøre institusjonenes portefølje så komplett som mulig.

Oppfylle krav i helseforskningsloven

Etter Helseforskningsloven er institusjonene pliktige til å holde oversikt over sine helseforskningsprosjekter. Hensikten med koblingen mellom Cristin og REK er at dette nå skal bli langt enklere og mindre arbeidskrevende. Hva institusjonene ønsker å bruke tjenesten til ut over dette, er opp til institusjonene.

Sammen med medlemsinstitusjonene skal vi nå utvikle de rapportene og oversiktene de trenger for å kunne oppfylle lovkravet. Rapportene leveres gjennom DUCT, Cristins tjeneste for datautlevering via Tableau (datavisningsverktøy).

Åpent tilgjengelig informasjon

Informasjon som registreres i Cristin er åpent tilgjengelig for andre interessenter, via en tjeneste for maskinell utveksling av informasjon (API). Prosjektinformasjonen kan for eksempel brukes på institusjonenes egne nettsider eller til oppdatering av lokale prosjektsystemer. Dette reduserer manuelt arbeid og sikrer at man har lik informasjon i ulike systemer.

Folkehelseinstituttet har nylig tatt i bruk denne tjenesten for å få informasjon fra REK om godkjente forskningsbiobanker elektronisk inn i det nasjonale biobankregisteret.

 

Les saken på forskning.no:

"Nytt system skal gjøre det enklere å avsløre upublisert forskning" (forskning.no, 03.02.2017)

 

Publisert 6. feb. 2017 11:31 - Sist endret 6. feb. 2017 12:28