CRIStin + FSAT = CERES

CRIStin fusjonerte 1. januar 2017 med FSAT (Felles studieadministrativt tjenestesenter). Den nye organisasjonen har fått navnet CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier.

Det som tidligere var CRIStin-organisasjonen heter nå "Seksjon for forskningstjenester" under CERES. Cristin-systemet beholder sitt navn og teamet som forvalter systemet heter fortsatt Cristin-sekretariatet. Ut over navneendring og nytt, felles styre, er det ingen praktiske endringer i vårt arbeid eller tjenesteleveranser.

Vi har tidligere kjøpt utviklertjenester fra FSAT til utvikling av Cristin-systemet, og vi håper på et tettere samarbeid med utviklerne når vi nå tilhører samme organisasjon.

I tillegg til den gamle CRIStin-organisasjonens tjenester, har CERES ansvaret for å utvikle og forvalte systemer og tjenester knyttet til høyere utdanning. Dette er: Samordna opptak (SO), Felles studentsystem (FS), Studentweb, Vitnemålsportalen, Register for utestengte studenter (RUST),  Studentbevisappen, Søketjeneste for godkjenning av utenlandske studenter (GAUS), Datavarehus (DV) og STAR (statistikk og rapporter).

Publisert 17. jan. 2017 14:01