Sentrale norske tidsskrifter innen humaniora og samfunnsfag blir åpent tilgjengelig

Fra 2017 vil et utvalg av sentrale norske tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsfag kunne leses gratis av alle som ønsker det. Det er Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Forskningsrådet og forskningsinstitusjonene som vil bidra til å dekke utgiftene.

Forskningsrådet har gjennom mange år gitt tilskudd til utgivelse av et utvalg norske tidsskrifter innen humaniora og samfunnsfag som anses som sentrale for fagområdene. Fra 2017 er det krav at tidsskriftene skal publiseres åpent for at de fortsatt skal motta tilskudd fra Forskningsrådet. For tidsskriftene innebærer det at abonnementsinntektene faller bort.

I en overgangsperiode har Kunnskapsdepartementet nå besluttet at de vil dekke hoveddelen av de tapte abonnementsinntektene.

– Publisering på norsk i humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter er med andre ord viktig bl.a. for kompetanseheving, livslang læring, opplyst offentlig samtale og av språkpolitiske grunner, skriver Kunnskapsdepartementet i humaniorameldingen som kom nå i mars.

Det vil bli etablert en publiseringskomite med representanter fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag som vil velge ut tidsskriftene som skal være med i ordningen. CERES har fått oppgaven med å forhandle med utgiverne, og forvalte avtalene i samarbeid med forskningsinstitusjonenes bibliotek.

Les nyhetssak om dette på Forskningsrådets nettside.

Publisert 25. apr. 2017 08:19 - Sist endret 25. apr. 2017 08:19