Kobling mellom CRIStin og søknadsskjemaer for REK

I helgen ble ny versjon av søknadsskjemaer til REK* lansert, og med det fikk søknadsportalen en kobling til CRIStin-systemet.

* (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk)

Helseprosjekter inn i CRIStin

Fra nå av vil søknadskjemaene i REK hente informasjon om institusjoner og personer fra CRIStin-systemet. Dette gjør at godkjente helseprosjekter kan eksporteres til CRIStin. I CRIStin kobles prosjektet til prosjektleders og deltakernes profil.

Overføringen av prosjektene til CRIStin vil også gjøre at CRIStins medlemsinstitusjoner får en enkel og helhetlig oversikt over alle sine godkjente helseforskningsprosjekt.

Gjenbruk av informasjon

Ved hjelp av CRIStins tjeneste for datautveksling, kan prosjektene høstes og presenteres på institusjonenes nettsider. CRIStins tjeneste for datautveksling gjør også at prosjektinformasjonen nå kan gjenbrukes i andre systemer. En overføring av prosjektinformasjon til helsenorge.no er under planlegging. Dette vil gjøre at administratorer ved sykehusene slipper å manuelt legge inn denne informasjonen på nettsidene.

Skal du skrive prosjektsøknad til REK?

1) Skal prosjektet kunne kobles til din profil, må du registrere din CRIStin ID i din personprofil i søknadsskjemaene til REK. Når du logger inn første gang etter oppdateringen, gå til Rediger personkort. Skriv inn din CRIStin-ID. Denne finner du på Min side i CRIStins prosjektkatalog.

2) Felt for institusjon søker etter institusjonsnavn i CRIStin. Om du ikke finner institusjonen du skal ha, må du melde den inn til CRIStin.

3) Felt for prosjektdeltaker søker etter personer i CRIStin. Personens ansettelse vises om du setter muspeker over navnet. Pass på at du velger riktig person, slik at prosjektet havner på riktig profil i CRIStin.

4) Når du har fått vedtaksbrev fra REK, vil prosjektet overføres til CRIStin innen et par virkedager.

Publisert 4. okt. 2016 12:38 - Sist endret 27. okt. 2017 13:35