Ny versjon av CRIStin 1.0

Vi har lansert en ny versjon av CRIStin 1.0. Vi bestemte tidligere at det ikke skal foretas noen endringer i dagens CRIStin, men basert på at videreutviklingen tar tid, har vi sett behovet for å foreta noen forbedringer.

Endringene er gjort i flere av modulene i CRIStin 1.0;

  • Forskningsresultatmodulen: nye kategorier, visning av kommentarer, endringer i rapporterte poster, DOI på bokkappittel, forbedring av mapping til EndNote
  • Importmodulen: utvidet dublettsjekk, visning av kommentarfelt ved import
  • Prosjektkatalogen: begrensningen for institusjoner med bare ett nivå er fjernet
  • Årsrapporteringsmodulen: det er nå mulig å registrere priser 40 år tilbake i tid
  • Rapporter knyttet til Open access: forbedring av rapporten for opplastede dokumenter

Se alle endringene som er gjort i versjonsdokumentet CRIStin 1.0.20.

Publisert 22. jan. 2014 13:44 - Sist endret 29. des. 2015 15:00