Open Access initiativ innen partikkelfysikk - SCOAP

CERN organiserer et Open Access (OA) initiativ som går ut på å kjøpe fri en rekke artikler innen partikkelfysikk slik at disse blir allment tilgjengelig.  

Det internasjonale prosjektet med tittelen "Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3)" som CRIStin er en del av, går ut på at deltakere fra 29 land betaler inn en andel til et fond som kjøper fri artikler innen partikkelfysikk, og flere land er aktuelle partnere i prosjektet. Målet er å gjøre om alle tidsskrifter innen faget partikkelfysikk til Open Access. 12 tidsskrifter gikk i utgangspunktet med på avtalen hvor 5 av disse i sin helhet ble konvertert til fri tilgang, mens 5 har fri tilgang til artikler innen fagfeltet partikkelfysikk . Dessverre trakk forlaget American Physical Society (APS) sine 2 tidsskrifter i ettertid. Selv om målet ikke er nådd enda, blir prosjektet likevel ansett som en suksess av prosjektlederen for SCOAP3. Håpet er at prosjektet skal ha skapt et nettverk og en arena der man ser at det er mulig å gjøre om abonnementsbaserte tidsskrifter til Open Access.

Les mer i artikkelen "Particle-physics papers set free" i Nature (volum 505, issue 7482).

Publisert 13. jan. 2014 13:19 - Sist endret 13. jan. 2014 13:19