Evaluering av publiseringsindikatoren

Evalueringsrapporten av den norske publiseringsindikatoren som ble bestilt av Universitets- og høskolerådet ble i dag lansert og overrakt Kunnskapsdepartementet v/statssekretær Bjørn Haugstad.

Hovedhensikten med evalueringen har vært å undersøke om formålet med indikatoren er innfridd: Har indikatoren stimulert til mer forskning, og forskning av høyere kvalitet?

Les mer på Universitets- og høgskolerådets nettsider:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/evalueringsrapport_om_den_norske_publiseringsindikatoren

Publisert 16. jan. 2014 13:59