Rapporteringsinstruks 2013

Fristen for rapportering av vitenskapelig publisering i 2013 er satt til 1. april 2014 kl 15:00.

Viktige endringer i årets instruks

  • Basert på erfaringer fra tidligere år, har vi lagt inn en meget sterk anbefaling om å gå gjennom sampubliseringer for kontroll/godkjenning innen 21. februar. Dette er for å gi alle institusjonene tilstrekkelig tid til å dokumentere eventuelle tvistesaker innen fristen for å melde inn tvistesaker 1. mars.
  • Alle 3 sektorer skal i år rapportere på tre grunnformer; vitenskapelige monografier, vitenskapelige artikler i antologier og vitenskapelige artikler i periodika, serier og nettsteder (ISSN-titler)
  • Vektingen av de tre publikasjonsformene er nå lik i de tre sektorene.
  • I helsesektoren er det en endring av uttelling for samarbeid. Samarbeid mellom helseforetak i ulike helseregioner gir en uttelling på resultatet av poengberegningen multiplisert med 1,25. Internasjonalt samarbeid gir en uttelling på resultatet av poengberegningen multiplisert med 2,5.

For å lese hele instruksen, kan du gå hit: http://www.cristin.no/cristin/superbrukeropplaering/rapportering/rapporteringsinstruks.html

Publisert 28. okt. 2013 12:22 - Sist endret 6. okt. 2015 09:56