Frist for nominering av publiseringskanaler i 2013

Frist for fagorganene til å sende inn forslag til publiseringsutvalget om endringer av nivå 2 er 18. oktober 2013.

Publiseringsutvalget i UHR ønsker at de fagstrategiske organene hvert år vurderer nivåinndelingen av publiseringskanaler på sitt eller sine fagfelt. I de fleste fag er det eventuelt bare behov for justeringer. Det vil da være tale om begrunnede forslag til erstatninger av kanaler som nå er på nivå 2.

 

Forslagene oversendes elektronisk fra fagorganet til publiseringsutvalget i UHR ved:

postmottak@uhr.no

 

Hele dokumentet kan lastes ned på UHRs nettsider.

Publisert 3. juli 2013 14:04 - Sist endret 22. sep. 2015 12:43