Lenker fra CRIStin-poster til eget institusjonsarkiv

Det er flere institusjoner som etterlyser (manglende) lenker fra CRIStin-poster til korresponderende post i eget institusjonsarkiv, altså etter at fulltekst er lastet opp via CRIStin og overført til arkivet.

Nøkkelen til at dette skal komme på plass er feltet 'CRIStin-id'. Dette feltet sendes med via overføringsarkivet som skal sørge for at  data havner i dc.identifier.cristinID på arkivposten. Dette kan bekreftes ved å gå inn på posten og trykke "Show full item record".

Det finnes en rutine i CRIStin under "administrasjon"/"institusjonsarkiv" etter pålogging, hvor man manuelt kan synkronisere postene i CRIStin og arkivet, men denne rutinen lider for tiden av en svikt.

Vi arbeider med saken og har identifisert problemet, men har enda ikke et helt klart tidsperspektiv for når denne rutinen er på plass igjen.

Vi kommer tilbake med informasjon om dette når problemet er løst.

Med ny søketjeneste og nye høstingsrutiner vil vi forsøke å sørge for at denne rutinen går automatisk, så man slipper å tenke på å synkronisere manuelt.

Publisert 17. des. 2013 11:15