Har du noen innspill til oss?

I videreutviklingen av CRIStin er det mange som har kommet med gode innspill. I den forbindelse har vi nå laget et nettskjema som du kan bruke for å sende inn ønsker og forslag som du mener kan bidra til å gjøre CRIStin bedre.  

Nettskjemaet er ment som en hjelp til oss for å kunne administrere alle innspillene på en bedre måte, men også for at dere skal kunne få en bedre oversikt over andres innspill og svarene fra oss på disse.

CRIStin er avhengig av at brukerinstitusjonene melder inn sine ønsker og forslag for å utvikle gode tjenester og vi ønsker å ha en åpen utviklingsprosess hvor sluttbrukere/superbrukere hele tiden skal vite hva som skjer, når det skjer og hvorfor. Vi ønsker også å involvere sluttbrukere/superbrukere i utviklingsprosessen, og innspill/forslag/ønsker vil bli hørt og vurdert.

For å legge inn et innspill i nettskjemaet eller se hva andre har foreslått og hva vi har gjort med disse forslagene, kan du gå hit: http://www.cristin.no/cristin/videreutvikling/innspill/.

 

Publisert 20. des. 2013 14:12