Endringer i bemanningen hos CRIStin

I forbindelse med at 2 av våre dyktige ansatte begynner i ny jobb, vil vi i en periode framover ha noe redusert bemanning i CRIStin sekretariatet. Vi er imidlertid godt i gang med nyansettelser, og vi regner med å ansette en ny fagleder allerede innen kort tid. Inntil da vil Jon Nornes fungere som fagleder.

Vi oppfordrer til å benytte våre nettsider for å finne svar på eventuelle spørsmål: http://www.cristin.no/. Her finner dere ofte stilte spørsmål, brukerveiledninger og instrukser.

Dersom dere ikke finner svaret dere søker etter, ber vi dere benytte e-post: sekretariatet@cristin.no. Vi takker for deres forståelse.

Publisert 16. mai 2013 12:48 - Sist endret 19. okt. 2017 12:59