Årets Muninkonferanse arrangeres 25. - 26. november

Muninkonferansen er en årlig konferanse om vitenskapelig publisering med en Open Access-vinkling. Årets konferanse holdes 25.-26. November 2013 på Universitetet i Tromsø. Muninkonferansen har en internasjonalt rekkevidde og tiltrekker seg deltakere fra land  både innenfor og utenfor Norden i tillegg til deltakere innad i Norge.

Undertittelen (“Entering the Next Stage”) henspeiler på at publisering i internettets tidsalder nå er i ferd med å gå over i en ny fase, med nye muligheter og krav. Dette er bakgrunnen for de valgene vi har gjort av keynote-innledere. Finansieringskildene tar dette inn over seg, noe som ikke minst gjenspeiles i EUs nye rammeprogram Horizon 2020. Med nettpublisering er det viktig å ha et bevisst forhold til hvordan dokumentene skal lisensieres. Bevisstheten om dette begynner å våkne. Og et annet eksempel på en ny fase, er at humaniora og samfunnsfag nå for alvor tar steget over i nettpublisering og open access.

Gå til konferansesiden http://www.ub.uit.no/baser/ocs/index.php/Munin/MC8 for mer informasjon.

Publisert 23. mai 2013 10:22 - Sist endret 23. mai 2013 10:22