Nyhetssaker - Side 8

Publisert 26. okt. 2011 13:38

CRIStin lanseres som nytt forskningsdokumentasjonssystem for Høgskolen i Molde, ved bibliotekets miniseminar 26. oktober.

Publisert 12. sep. 2011 13:27

15. september er dato for prøverapporteringen til Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Da skal alle helseforetak og tilnærmet alle forskningsinstituttene ha tatt i bruk CRIStin. De som tidligere har rapportert via NIFU skal da være i stand til å rapportere på egen produksjon av vitenskapelige artikler via CRIStin. 

I innspurten arbeider Institusjonene med kontroll og godkjenning av publikasjoner, og Cristin-ansatte bistår med opplæring i CRIStin-systemet og veiledning i rapporteringsinstruksen for de som trenger det. 

Med dette er antallet institusjoner i CRIStin vokst fra 12 ved nyttår til over 170. Etter 15.9. skal data analyseres og erfaringer oppsummeres i samarbeid med NIFU for å sikre at alle de nye institusjonene er godt forberedt på første fellesrapportering våren 2012.

Publisert 24. juni 2011 15:36

Hvordan implementere Open Acccess ved egen institusjon? Det har LERU "The League of European Research Universities" laget en rapport om.

Publisert 13. apr. 2011 14:36

CRIStin forvalter midler til et prosjekt om Open Access, midlene er gitt av Kunnskapsdepartementet for å sette trykk på feltet i Norge. Første møte i prosjektgruppen er unnagjort og tiltakene i prosjektet er nå klart.