Nyhetssaker - Side 7

Publisert 30. apr. 2012 10:08
Publisert 27. mars 2012 14:43

Arbeidsgruppene ble etablert høsten 2011 for å sikre jevnlig kontakt mellom samarbeidstiltaket CRIStin og superbrukere ved brukerinstitusjonene.  

Publisert 12. mars 2012 13:06

Endelig er den såkalte "NVI-loven" fremmet for Stortinget. Formålet med loven er å sikre entydig identifikasjon av forskere i CRIStin på tvers av institusjoner og sektorer. Her kan du lese proposisjonen og selve lovteksten.

Publisert 12. mars 2012 09:11

I zip-mappen (se "Om oss") ligger det nå to ulike varianter av CRIStin sin logo. Disse er tilgjengelige for nedlasting for web og trykk i filformatene eps og jpeg.

Publisert 8. mars 2012 13:45

Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv er nå ferdig!

Publisert 21. feb. 2012 08:35
Publisert 13. feb. 2012 10:43

BIBSYS og CRIStin har nå startet dialog for å sikre overføring av prosjektdata fra BIBSYS ForskDok til CRIStin.

 

Institusjoner som ønsker overføring av prosjektdata vil få veiledning fra BIBSYS. Det vil være tett kontakt mellom CRIStin og BIBSYS i prosessen for å sikre kvaliteten i overføringen.

Publisert 18. jan. 2012 10:09

Karen Selma Mariendal erstatter Margareta Grahn, og startet hos CRIStin 9. januar. Hun har bakgrunn som pedagog, selger/markedsfører i ulike sammenhenger og som forlagsredaktør for Riksmålsordboken i Kunnskapsforlaget.

Nora Haneborg Finne tiltrer i midten av mars som fagleder for konsortieteamet i CRIStin. Hun kommer fra Nasjonalbiblioteket der hun har jobbet som seksjonsleder i Formidlingsavdelingen.

Husk å bruke vår felles e-postadresse konsortieteamet@cristin.no for alle typer henvendelser angående lisensavtalene.

Publisert 22. des. 2011 10:48

Marte Ericsson Ryste har skrevet en master ved Høgskolen i Oslo med tittelen "Fra formidlingssystem til styringssystem - og tilbake igjen? : en analyse av de politiske målene bak etableringen av forskningsdokumentasjonssystemet Cristin."

Publisert 5. des. 2011 13:11

Cristin iverksetter tiltak for å ruste opp dataflyten til institusjonelle arkiv.

Publisert 21. nov. 2011 21:42

CRIStin har etablert arbeidsgrupper for drift og videreutvikling av CRIStin-systemet: en arbeidsgruppe for forskningsresultater, en arbeidsgruppe for prosjektkatalogen og en for forskerkatalogen.

 

Les gruppenes mandat og sammensetning her.

Publisert 21. nov. 2011 16:29

Vi arrangerer et opplæringsmøte i CRIStin-systemet fredag 25.november kl 10-16.

Møtet holdes i Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen. Lunsj serveres kl 13.

Program for dagen er:

-Registrering i NVI i CRIStin

-Registrering i Forskerkatalogen i CRIStin

-Rapportering: a.godkjenning av poster

b.samarbeid med andre institusjoner

Målgruppen for møtene er superbrukere for CRIStin-systemet som ikke har deltatt på noen av våre kurs. De av dere som fortsatt føler seg noe usikre er selvsagt også velkommen.

Gi beskjed til sekretariatet@cristin.no om dere deltar.

Ta med en laptop og helst en skjøteledning.

Publisert 27. okt. 2011 22:49
Publisert 26. okt. 2011 13:38

CRIStin lanseres som nytt forskningsdokumentasjonssystem for Høgskolen i Molde, ved bibliotekets miniseminar 26. oktober.

Publisert 10. okt. 2011 12:19

NORA består nå av 50 000 dokumenter

Publisert 12. sep. 2011 13:27

15. september er dato for prøverapporteringen til Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Da skal alle helseforetak og tilnærmet alle forskningsinstituttene ha tatt i bruk CRIStin. De som tidligere har rapportert via NIFU skal da være i stand til å rapportere på egen produksjon av vitenskapelige artikler via CRIStin. 

I innspurten arbeider Institusjonene med kontroll og godkjenning av publikasjoner, og Cristin-ansatte bistår med opplæring i CRIStin-systemet og veiledning i rapporteringsinstruksen for de som trenger det. 

Med dette er antallet institusjoner i CRIStin vokst fra 12 ved nyttår til over 170. Etter 15.9. skal data analyseres og erfaringer oppsummeres i samarbeid med NIFU for å sikre at alle de nye institusjonene er godt forberedt på første fellesrapportering våren 2012.

Publisert 27. juni 2011 10:40

Les mer om høringen her

Publisert 24. juni 2011 15:36

Hvordan implementere Open Acccess ved egen institusjon? Det har LERU "The League of European Research Universities" laget en rapport om.

Publisert 13. apr. 2011 14:36

CRIStin forvalter midler til et prosjekt om Open Access, midlene er gitt av Kunnskapsdepartementet for å sette trykk på feltet i Norge. Første møte i prosjektgruppen er unnagjort og tiltakene i prosjektet er nå klart.

Publisert 13. apr. 2011 14:30

Open access gir flere lesere, men betyr ikke nødvendigvis at forskerne blir hyppigere sitert, hevder en undersøkelse.

Publisert 13. apr. 2011 11:11

NORA høster nå 5 nye arkiv.