Nyhetssaker - Side 5

Publisert 7. aug. 2013 14:20

CRIStin er medarrangør av open access seminaret "Fremtiden er åpen" som arrangeres i Bergen 25. - 26. september 2013.

Publisert 3. juli 2013 14:04

Frist for fagorganene til å sende inn forslag til publiseringsutvalget om endringer av nivå 2 er 18. oktober 2013.

Publisert 23. mai 2013 10:22

Muninkonferansen er en årlig konferanse om vitenskapelig publisering med en Open Access-vinkling. Årets konferanse holdes 25.-26. November 2013 på Universitetet i Tromsø. Muninkonferansen har en internasjonalt rekkevidde og tiltrekker seg deltakere fra land  både innenfor og utenfor Norden i tillegg til deltakere innad i Norge.

Publisert 16. mai 2013 12:48

I forbindelse med at 2 av våre dyktige ansatte begynner i ny jobb, vil vi i en periode framover ha noe redusert bemanning i CRIStin sekretariatet. Vi er imidlertid godt i gang med nyansettelser, og vi regner med å ansette en ny fagleder allerede innen kort tid. Inntil da vil Jon Nornes fungere som fagleder.

Vi oppfordrer til å benytte våre nettsider for å finne svar på eventuelle spørsmål: http://www.cristin.no/. Her finner dere ofte stilte spørsmål, brukerveiledninger og instrukser.

Dersom dere ikke finner svaret dere søker etter, ber vi dere benytte e-post: sekretariatet@cristin.no. Vi takker for deres forståelse.

Publisert 8. mai 2013 10:10
Publisert 18. apr. 2013 13:03
Publisert 18. apr. 2013 12:23
Publisert 16. apr. 2013 10:36

Vi skal før sommeren besette to ledige stillinger i CRIStin. Utlysningene finner du her:

Publisert 11. apr. 2013 11:34
Publisert 10. apr. 2013 13:35
Publisert 3. apr. 2013 10:46

CRIStin-organisasjonens årsplan for 2013 er nå lagt ut på våre nettsider.

Publisert 15. feb. 2013 13:42

I saker der to eller flere samarbeidende institusjoner er uenige om en gitt publikasjon er vitenskapelig og rapporterbar eller ikke, kan man melde saken til Tvisteutvalget.

Publisert 15. feb. 2013 12:08

Universitetsstyremedlem Peter M. Haugan hevda at dagens reglar for publiseringspoeng er for lite tilpassa ulike forskingskulturar. Rektor Sigmund Grønmo er ikkje samd. Han meiner tilsette ved UiB må kunne dokumentere at dei faktisk forskar.

Gå til artikkel

Publisert 6. feb. 2013 23:12

CRIStin søker ny saksbehandler som skal ha hovedansvar for kontakten med fag- og forskningsbibliotekene som deltar i konsortieavtalene. Det vi er på jakt etter er en person med høy arbeidskapasitet, sans for nøyaktighet og som har gode kommunikasjonsferdigheter. Utlysningen finner du her.

Publisert 6. feb. 2013 13:00

CRIStin gjenopptar tradisjonen med et Vårmøte for konsortiedeltagerne. Årets møte – Med en fot i bakken – avholdes på Lysebu i Oslo den 22. og 23. april 2013.

 

Publisert 5. feb. 2013 15:57

Om en viktig samarbeidspartner for din institusjon mangler i CRIStin, kan dere melde den inn til institusjonsregisteret. For å forenkle innmeldingen har vi laget et skjema (pdf), der dere kan fylle ut informasjonen vi trenger for å opprette institusjonen i registeret.

Publisert 22. jan. 2013 10:56
Publisert 22. jan. 2013 09:46
Publisert 21. jan. 2013 10:32
Publisert 11. jan. 2013 15:07

CRIStin og Universitetet i Tromsø inviterer til en fagdag i Tromsø den 19.februar 2013 om åpne vitenarkiver. Målgruppe er ansatte ved universiteter, høgskoler, institutter og helseforetak som har eller vurderer et åpent vitenarkiv for sine publikasjoner.

Påmelding er gratis.

Publisert 9. jan. 2013 12:40

Forskningsrådet og CRIStin har utarbeidet en forenklet løsning for rapportering av publikasjoner til Forskningsrådet.

Publisert 9. jan. 2013 08:40

Vi arrangerer rapporterinsworkshop torsdag 14. februar. Møtet vil bli holdt ved Park Inn hotellet, Gardermoen, Oslo.

Publisert 3. jan. 2013 10:57
Publisert 17. des. 2012 09:00
Publisert 5. des. 2012 13:35

I et styrevedtak 30.10.2012 ble det besluttet å innføre inntaksstopp på nye institusjoner i CRIStin, inntil CRIStin2 er ferdigutviklet.

CRIStin opplever en jevn pågang av nye institusjoner som ønsker å ta CRIStin-systemet i bruk. Det er et ønske på sikt å tilby alle institusjoner med et visst nivå av forskningsaktivitet en mulighet til å synliggjøre sin forskning gjennom CRIStin. Inntak av nye institusjoner, som ikke er med i ordningen med finansiering basert på publiseringspoeng, er komplisert i dagens versjon av CRIStin-systemet, og arbeidskrevende både for institusjonen selv og for CRIStin-sekretariatet. Vi ser oss derfor nødt til å sette inntaksstopp inntil videre.

Vi vil informere på våre nettsider når det igjen vil være aktuelt å ta inn nye institusjoner.