Nyhetssaker - Side 4

Publisert 30. okt. 2015 09:34

Flaskehalser i konsortieforhandlinger og Open Access-utviklingen førte til diskusjoner da den årlige konferansen for the International Coalition of Library Consortia (ICOLC) gikk av stabelen i Oslo.

Publisert 23. okt. 2015 15:41

I forslag til statsbudsjettet 2016 som ble lagt fram nå i oktober, orienterte regjeringen om at det vil bli en justering av publiseringsindikatoren. Justeringen medfører ingen endringer i hva institusjonene skal rapportere i CRIStin-systemet. Institusjonene skal rapportere etter de samme retningslinjene som tidligere år. Poengberegningen for de enkelte publikasjonene vil endres i de sektorene som berøres, og vil gjelde for rapporteringen av 2015-publikasjoner.

Publisert 2. okt. 2015 13:16

Forskningsprosjekter i EUs syvende rammeprogram (FP7) kan nå søke om å få dekket kostnadene for å gjøre resultatene åpent tilgjengelig. Dette tilbys gjennom OpenAIRE2020 sin FP7 Post-grant Open Access Pilot.

CRIStin 2.0
Publisert 11. sep. 2015 15:25

Ny versjon av CRIStins prosjektkatalog får tilsendt helseprosjekter fra SPREK, som er saksportalen for Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Publisert 7. sep. 2015 13:44

Vi har i løpet av sumaren oppgradert den delen av CRIStin-systemet som inneheld publikasjonar og personprofilar (CRIStin 1.0).

Publisert 26. mai 2015 10:27

Munin-konferansen er ein årleg konferanse om vitskapleg publisering med ei Open Access-vinkling. Årets konferanse vert halde 30. november - 1. desember 2015 ved UiT - Noregs Arktiske Universitet. Munin-konferansen har internasjonal rekkjevidde og tiltrekker seg deltakarar frå land både innanfor og utanfor Norden, i tillegg til deltakarar frå Noreg.

Publisert 25. mars 2015 09:04

Vi i CRIStin vil gratulere vår styreleder Curt Rice med jobben som rektor ved HiOA. 

Publisert 22. des. 2014 14:42

Vi kommer til å ha redusert bemanning i julen for å avvikle mest mulig ferie i en rolig periode. Vi kommer til å sjekke e-post, men dere kan dessverre ikke forvente å få rask respons med mindre det er en hastesak. Vi er på plass, og vil fungere som normalt igjen fra og med mandag 5. januar.

Publisert 12. sep. 2014 10:48

Muninkonferansen er en årlig konferanse om vitenskapelig publisering med en Open Access-vinkling. Årets konferanse holdes 26.-27. November 2014 på Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet. Muninkonferansen har en internasjonalt rekkevidde og tiltrekker seg deltakere fra land  både innenfor og utenfor Norden i tillegg til deltakere innad i Norge.

Publisert 25. aug. 2014 15:01

I forrige uke ønsket vi velkommen til to nyansatte i CRIStin. De to skal jobbe i konsortieteamet vårt.  

Publisert 9. mai 2014 13:17

De endelige tallene fra NVI-rapporteringen 2013 er nå lagt ut på våre nettsider sammen med vår erfaringsrapport for NVI-rapporteringen av 2013-publikasjoner. Alt i alt gikk rapporteringen bra, og alle CRIStin-institusjonene kom vel i havn. Vi har likevel noen forslag til ytterligere forbedringer til neste års rapportering, og disse tar vi opp i erfaringsrapporten.

Publisert 11. apr. 2014 09:35

Openaccess.no er relansert i ny drakt og med mye nytt av informasjon. CRIStin har det koordinerende og tekniske ansvaret for tjenesten, men håpet er etter hvert å få bygget opp en stab av bidragsytere som kan virkeliggjøre ambisjonen om openaccess.no som en kunnskapsallmenning og felleseie.

Publisert 8. apr. 2014 09:43

Fristen for rapportering av NVI-poster var 1. april, og vi er glade for å kunne si at rapporteringen gikk bra og at alle CRIStin-institusjonene kom vel i havn.