Nyhetssaker - Side 4

Publisert 11. feb. 2015 14:04

CRIStin er invitert til å gi innspel til rapporten "Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill – Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler", skrive av ei ekspertgruppe oppnemnd av Kunnskapsdepartmentet i april 2014.

Publisert 22. des. 2014 14:42

Vi kommer til å ha redusert bemanning i julen for å avvikle mest mulig ferie i en rolig periode. Vi kommer til å sjekke e-post, men dere kan dessverre ikke forvente å få rask respons med mindre det er en hastesak. Vi er på plass, og vil fungere som normalt igjen fra og med mandag 5. januar.

Publisert 12. sep. 2014 10:48

Muninkonferansen er en årlig konferanse om vitenskapelig publisering med en Open Access-vinkling. Årets konferanse holdes 26.-27. November 2014 på Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet. Muninkonferansen har en internasjonalt rekkevidde og tiltrekker seg deltakere fra land  både innenfor og utenfor Norden i tillegg til deltakere innad i Norge.

Publisert 25. aug. 2014 15:01

I forrige uke ønsket vi velkommen til to nyansatte i CRIStin. De to skal jobbe i konsortieteamet vårt.  

Publisert 16. juni 2014 15:37

Vi har nå lansert den nye prosjektkatalogen. Dette er det første steget på veien til et helt nytt CRIStin-system.

Publisert 6. juni 2014 15:17

Vi er glade for å kunne melde om lansering av den nye Prosjektkatalogen. Dette er første steg på veien til et helt nytt CRIStin-system.

Publisert 5. juni 2014 13:47

Etter en uventet lang anbudsprosess inngikk vi i mai avtale om kjøp av bibliografiske data til CRIStin.

Publisert 9. mai 2014 13:17

De endelige tallene fra NVI-rapporteringen 2013 er nå lagt ut på våre nettsider sammen med vår erfaringsrapport for NVI-rapporteringen av 2013-publikasjoner. Alt i alt gikk rapporteringen bra, og alle CRIStin-institusjonene kom vel i havn. Vi har likevel noen forslag til ytterligere forbedringer til neste års rapportering, og disse tar vi opp i erfaringsrapporten.

Publisert 24. apr. 2014 09:09

I 2011 utarbeidet en arbeidsgruppe "Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv".

Publisert 11. apr. 2014 09:35

Openaccess.no er relansert i ny drakt og med mye nytt av informasjon. CRIStin har det koordinerende og tekniske ansvaret for tjenesten, men håpet er etter hvert å få bygget opp en stab av bidragsytere som kan virkeliggjøre ambisjonen om openaccess.no som en kunnskapsallmenning og felleseie.

Publisert 8. apr. 2014 09:43

Fristen for rapportering av NVI-poster var 1. april, og vi er glade for å kunne si at rapporteringen gikk bra og at alle CRIStin-institusjonene kom vel i havn.

Publisert 8. apr. 2014 09:43

I forbindelse med en oppdatering på serveren, kan det bli en kort nedetid på CRIStin-systemet natt til onsdag 9. april.

Publisert 10. feb. 2014 13:38

De første artiklene fra norske forfattere er nå publisert.

Publisert 22. jan. 2014 13:44

Vi har lansert en ny versjon av CRIStin 1.0. Vi bestemte tidligere at det ikke skal foretas noen endringer i dagens CRIStin, men basert på at videreutviklingen tar tid, har vi sett behovet for å foreta noen forbedringer.

Publisert 16. jan. 2014 13:59

Evalueringsrapporten av den norske publiseringsindikatoren som ble bestilt av Universitets- og høskolerådet ble i dag lansert og overrakt Kunnskapsdepartementet v/statssekretær Bjørn Haugstad.

Publisert 13. jan. 2014 13:19

CERN organiserer et Open Access (OA) initiativ som går ut på å kjøpe fri en rekke artikler innen partikkelfysikk slik at disse blir allment tilgjengelig.  

Publisert 20. des. 2013 14:12

I videreutviklingen av CRIStin er det mange som har kommet med gode innspill. I den forbindelse har vi nå laget et nettskjema som du kan bruke for å sende inn ønsker og forslag som du mener kan bidra til å gjøre CRIStin bedre.  

Publisert 20. des. 2013 09:04

Vi kommer til å ha redusert bemanning i julen for å avvikle mest mulig ferie i en rolig periode. Vi kommer til å sjekke e-post, men dere kan dessverre ikke forvente å få rask respons med mindre det er en hastesak. Vi stenger også telefonen i hele julen. Vi er på plass, og vil fungere som normalt igjen fra og med mandag 6. januar.

Publisert 17. des. 2013 11:19

Liker du å systematisere informasjon og har sans for kvalitetssikring? Vil du bidra til å etablere en samlet kilde for informasjon om norsk forskning?

Publisert 17. des. 2013 11:15

Det er flere institusjoner som etterlyser (manglende) lenker fra CRIStin-poster til korresponderende post i eget institusjonsarkiv, altså etter at fulltekst er lastet opp via CRIStin og overført til arkivet.

Publisert 27. nov. 2013 12:05

Fra mandag 2. desember til og med fredag 13. desember, blir kontorlokalene til CRIStin pusset opp, og det vil være noe redusert brukerstøttekapasitet.

Publisert 28. okt. 2013 12:23

Helse- og omsorgsdepartementet har noen justeringer i det nasjonale målesystemet for forskning i de regionale helseforetakene med virkning for budsjettåret 2014. Fristen for rapportering av vitenskapelig publisering i 2013 er satt til 1. april 2014 kl 15:00.

Publisert 28. okt. 2013 12:22

Fristen for rapportering av vitenskapelig publisering i 2013 er satt til 1. april 2014 kl 15:00.

Publisert 23. okt. 2013 10:52

Det er kjent at det finnes useriøse aktører som tar betaling av forskere eller universiteter for å publisere vitenskapelige artikler. Science har skrevet en OA-kritisk artikkel om problemstillingen.

Publisert 8. aug. 2013 09:28

CRIStin har fått nytt styre som skal fungere i perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2016.