Tallene for årets rapportering av vitenskapelig publisering er nå offentliggjort

Årets NVI-rapportering ble avsluttet 1. april. Resultatene for alle tre sektorene er publisert på cristin.no. De offisielle tallene for UH-sektor er publisert på nettsidene til NSD – Norsk senter for forskningsdata.

Les nyhetssak om årets NVI-resultater på sikt.no

Se NVI-resultatene på nettsiden vår

Se NVI-resultater for UH-sektoren på NSD sine nettsider

Publisert 7. apr. 2022 10:00 - Sist endret 7. apr. 2022 10:00