Videreutvikling av Cristin i 2020

Vi ønsker å informere våre brukere og samarbeidspartnere om hva de kan forvente av videreutvikling av Cristin i 2020.

Det som er gjennomført i 2020 til nå: Helseforskningsportal, forbedret registrering og redigering av NVI-resultater med tilhørende API.

Det som jobbes med nå: Sentralimport (lanseres før sommer 2020), registrering og redigering av ikke-NVI-resultater (lanseres før sommer 2020), herunder mulighet for å knytte Forskningsrådsfinansiering til resultat.

Redusert bevilgning

For 2020 er situasjonen for Unit at bevilgningen over statsbudsjettet ikke samsvarer med oppgavenes omfang. Kunnskapsdepartementet (KD) har i tildelingsbrev for 2020 bedt oss om å prioritere utviklingen av Nasjonalt vitenarkiv (NVA) innenfor tildelingen, og dette får dessverre konsekvenser for annen planlagt aktivitet. I tillegg er ikke tilgjengelige midler tilstrekkelige for NVA-utviklingen.

Situasjonen berører videreutviklingen av Cristin sterkt, og den planlagte utviklingen av nye Cristin utover det som allerede pågår, må settes på vent. Dette har som konsekvens at den planlagte stengningen av det gamle Cristin-systemet må utsettes på ubestemt tid.

Cristin og NVA

I utredningen av NVA, som er godkjent av KD, er det en forutsetning for å realisere gevinster gjennom mer effektive arbeidsprosesser og ny arbeidsflyt at Cristin og NVA realiseres på en felles informasjonsarkitektur. Unit har nå startet planleggingen av dette arbeidet som forutsetter at videre utvikling av Cristin sees i sammenheng med NVA og de pålagte føringene.

Hva berøres ikke? 

Cristin-relaterte utviklingsaktiviteter som er brukerfinansiert berøres i utgangspunktet ikke av denne situasjonen.

Det som er ferdig utviklet til nå i Cristins eksisterende tjenester både i gammelt og nytt system vil ikke bli berørt, og kommer fortsatt til å være i drift og vedlikeholdes.

For spørsmål, vennligst kontakt seksjonsleder Vitalis Pavlovas

Les mer

Publisert 6. mai 2020 11:33 - Sist endret 6. mai 2020 11:33