Rapportering av kliniske behandlingstudier

Denne uken åpner rapporteringen av pågående kliniske behandlingsstudier. Rapporteringsfristen er mandag 9. mars 2020.

Resultatene fra rapporteringen vil danne grunnlag for en ny indikator for kliniske behandlingstudier i det nasjonale systemet for resultatbasert finansiering i helseforetakene. Dette blir første tellende år for rapporteringen.

Datagrunnlaget for rapporteringen er hentet fra REKs saksportal. Det er utarbeidet en kvalitetssikret liste over kandidater til pågående kliniske behandlingsstudier i Norge.

Prosjektledere vil motta en e-post med personlig lenke til et kortfattet nettskjema der blant annet antall nye pasienter for 2019 skal oppgis per helseforetak som er oppført som forskningsansvarlig institusjon.

Publisert 20. feb. 2020 16:00 - Sist endret 20. feb. 2020 16:00