NVI-rapporteringa for 2018-publikasjonar er no avslutta

Fristen for å levere rapporten gjekk ut i dag kl. 12:00

I år vart 25 624 vitskaplege publikasjonar rapportert inn. Dette er ei auke på 591 sidan rapporteringa i fjor. Publiseringspoenga for institusjonane vert no kvalitetssikra av Cristin-sekretariatet.

Onsdag 3. april kl. 10:00 vert rapportane offentleggjort. Tala for dei tre sektorane vert då lagt ut på cristin.no samstundes som tala for UH-sektor vert lagt ut på nettsidene til NSD-Norsk senter for forskningsdata.

Vi takkar forskarar og superbrukarar for vel gjennomført rapportering!

Publisert 1. apr. 2019 14:37 - Sist endret 1. apr. 2019 14:37