Ny tjeneste for tilgang til Cristin-data

Med utvidelsen av vårt REST API (datautvekslingstjeneste) kan du nå søke i og hente ut publikasjonsdata fra Cristin. 

Gjenbruk av data

Flere Cristin-institusjoner benytter allerede våre API for å hente ut data fra Cristin til egne nettsider. Med REST APIet kan du nå hente ut fullstendige oversikter over én person sine publikasjoner, alle publikasjoner tilknyttet et prosjekt eller publikasjoner fra en institusjon. 

Hvilke data kan du hente ut

Med REST API kan du søke i og hente ut data om prosjekter, personer, institusjoner og publikasjoner. Se teknisk dokumentasjon av Cristin REST API.

Utfasing av gammel tjeneste

Flere Cristin-institusjoner henter allerede ut publikasjonsdata til egne nettsider med vår web service-tjeneste. Den kommer vi til å fase ut så snart all funksjonalitet er flyttet over til REST APIet.

 

Lenker:

Publisert 6. feb. 2019 14:00 - Sist endret 6. feb. 2019 14:00