Får innsyn i forskeres publikasjonspoeng

I mars 2019 mottok Unit en innsynsbegjæring fra en journalist som ønsket en sammenstilling av publikasjonspoeng for alle forskere ved Universitetet i Oslo (UiO) de siste fire årene. Unit avviste begjæringen med begrunnelse i forvaltningslovens § 13, offentleglova § 26 og Rettleiar til offentleglova pkt 6.2.3.1, samt det at publiseringsindikatoren ikke har vært ment å brukes på individnivå. Slike data har tidligere bare blitt utlevert til forskningsformål. 


Avslaget ble påklaget og saken ble derfor sendt til Kunnskapsdepartementet (KD), som er Units klageinstans. 


KD har nå gitt journalisten medhold i klagen og omgjør Units vedtak. KDs begrunnelse er at så lenge både listen over enkeltpersoners publikasjoner og algoritmen for å regne ut publikasjonspoeng er offentlige, kan man ikke argumentere for at enkeltforskeres publiseringspoeng er unntatt offentligheten. 


Unit tar KDs vedtak til etterretning og journalisten som leverte innsynsbegjæring vil få tilsendt den ønskede oversikten. 

Bakgrunn

Hvert år må institusjoner som er underlagt ordningen for resultatbasert omfordeling, rapportere inn omfanget av sin vitenskapelige publisering til Kunnskapsdepartementet. Publikasjonene registreres i Cristin (Current Research Information System in Norway), som regner ut institusjonenes publikasjonspoeng. Publikasjonspoengene regnes ut på bakgrunn av type publikasjon, nivå på publiseringskanal og antall medforfattere. 

 

Lenker

Publisert 15. mai 2019 09:07 - Sist endret 15. mai 2019 09:07