2019

Publisert 3. apr. 2019 10:01

Årets NVI-rapportering ble avsluttet 1. april. Resultatene for alle tre sektorene er publisert på cristin.no. De offisielle tallene for UH-sektor er publisert på nettsidene til NSD – Norsk senter for forskningsdata.

Publisert 1. apr. 2019 14:37

Fristen for å levere rapporten gjekk ut i dag kl. 12:00

Publisert 6. feb. 2019 14:00

Med utvidelsen av vårt REST API (datautvekslingstjeneste) kan du nå søke i og hente ut publikasjonsdata fra Cristin.