Ta forskningen tilbake!

Project Aiur er et nystartet initiativ som jobber for å demokratisere forskningsprosessen. De ønsker å gi forskerne kontrollen over viktige prosesser som i dag styres av store forlag. De holder nå på å etablere et forskningssamfunn og forskere inviteres til å bli med gjennom en pågående kampanje. 

Målet med Project Aiur er å gjøre forskning åpent tilgjengelig, demokratisk og transparent. Dette er målsetninger Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning også jobber mot. 

Interessant løsningsforslag

Dagens system for publisering og evaluering av forskning har klare mangler. Store forlag sitter med kontrollen på viktige prosesser rundt publisering, og tilgang til forskningsresultater koster samfunnet titalls millioner hvert år.

Nasjonalt og internasjonalt har man også begynt å lete etter nye metoder for evaluere forskning som tar utgangspunkt i kvaliteten til forskningen og ikke hvor artikkelen er publisert.

Project Aiur tilbyr et interessant løsningsforslag som Unit ser stort potensiale i og som vi synes det blir interessant å følge fremover.

Nytt insentivsystem

For å nå sitt mål om en mer demokratisk forskningsprosess, har folkene bak Project Aiur utviklet en ny token-basert forskningsøkonomi, basert på blockchain-teknologi og kunstig intelligens (á la Bitcoin). Å eie tokens gir deg tilgang til forskningssamfunnet som etableres i Project Aiur. Du kan kjøpe tokens eller tjene dem ved f.eks. å gjøre fagfellevurdering eller annotere datasett for medlemmer av Aiur-samfunnet.

Alle som eier tokens har stemmerett ved viktige veivalg og er deleiere av teknologien som utvikles i Project Aiur. Ingen kan eie mer enn 2 %. Dette forhindrer at et forlag kan kjøpe opp og ta kontroll over teknologien.

“The conglomerates buy up all these journals, bundle them together and sell them back to universities at a ridiculous price,” […] “It’s a lazy business model, and in a digital world it doesn’t make sense anymore.” – Anita Schjøll Brede, adm.dir. for Iris.ai AS, i intervju med Forbes (13.6.18)

Kvalitativt mål på forskning

I tillegg til arbeidet med et nytt insentivsystem for forskning, er planen å utvikle en valideringsmotor for forskningsartikler basert på kunstig intelligens. Denne har fått navnet Aiur-motoren og skal eies av Aiur-samfunnet.

Når en forsker laster opp sin forskningsartikkel i Aiur-motoren, vil han/hun få et mål på hvor godt forskningen stemmer overens med eksisterende forskning. Dette målet vil da være basert på kvaliteten til forskningen. Målsetningen er å bygge opp et Felles Validert Arkiv over menneskelig kunnskap.

“We call this tool the semi-automation of the peer review process,” explains Schjøll Brede. “It helps you spot any constraints you might have missed, any other papers contradicting you. You might still be right, but you can now be aware of it and address it in your paper.” – Adm.dir. Anita Schjøll Brede, i intervju med Forbes (13.6.18).

Kampanje – Få gratis forsknings-tokens

Project Aiur gjennomfører nå en kampanje (f.o.m. 10. juni) der du kan få gratis tokens ved å gi dine innspill til hvordan prosessen med fagfellevurdering kan forbedres. Kampanjen varer frem til 19. juli, eller til alle tilgjengelige tokens er utdelt. Disse tokens gir deg tilgang til Aiur-samfunnet.

Du kan lese mer om konkurransen og hvordan du kan delta på nettsidene til kampanjen.

Om Project Aiur og Iris.AI

Project Aiur er opprettet av et internasjonalt firma, med norske røtter, som heter Iris.ai. Iris.ai er også en kunstig intelligens, som er utviklet for å hjelpe forskere med finne relevant forskningslitteratur. Iris.ai er koblet til Core (https://core.ac.uk/), en database med mer enn 125 millioner open access-artikler.

Du kan lese mer om Iris.ai og Project Aiur på deres respektive hjemmesider: www.iris.ai og www.projectaiur.com

Medieomtale av Iris.ai og CEO Anita Schjøll Brede

Forbes (13. juni 2018)

https://www.forbes.com/sites/kittyknowles/2018/06/13/blockchain-science-iris-ai-project-aiur-elsevier-academic-journal-london-tech-week-cogx/#e44d7491e0ad

Aftenpostens A-magasin (publisert 28. april)

https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/yvnXkr/Anita-Schjoll-Brede-Vi-trenger-gale-mennesker-med-store-ideer-for-a-skape-den-crazy-fremtiden-vi-er-pa-vei-inn-i

Nordic business Insider (27. april 2018)

https://nordic.businessinsider.com/iris.ai-founder-anita-schjoll-brede-sunday-qa-artificial-intelligence-singularity-u–/

 

Publisert 11. juli 2018 10:28 - Sist endret 11. juli 2018 12:51