Innkjøp av bibliometriske data fra hele verden

Leverandør for bibliometriske data fra hele verden er valgt. Prosjektet for Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB) har avtalt signering av kontrakt med Clarivate.

Det var to leverandører som svarte på anbudet vi sendte ut i vår: Clarivate og Elsevier. I anbudet var det lagt opp til tre separate innkjøp: bibliometriske data til NIB, importdata til Cristin og et analyseverktøy. Etter forhandlinger med begge leverandører i høst, har vi tatt en avgjørelse: 

  1. Bibliometriske data fra hele verden til NIB
    Clarivate skal levere oss dataene som skal brukes til sammenligning (benhmarking) og analyse av norsk forskning sett opp mot resten av verden, samt bibliometrisk forskning. 
  2. Importdata til Cristin
    Elsevier skal levere data til Cristin. Dette gjør de også i dag, og det betyr at det ikke er nødvendig med ytterligere tilpasninger i Cristin for å kunne motta importdataene.
  3. Analyseverktøy
    Det er opp til institusjonene å velge hvilket verktøy de foretrekker. InCites (Clarivate) eller SciVal (Elsevier). Det vil bli satt opp konsortieavtaler med begge leverandører. Mer informasjon om konsortieavtalene kommer i midten av januar.

Vi forbereder oss nå på å ta imot de bibliometriske dataene fra Clarivate. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) er de første som får glede av dataene i sitt arbeid for Forskingsrådet.

Målet at NIB skal tilby norske forskningsinstitusjoner og myndigheter enkel tilgang til kvalitetssikrede bibliometriske data fra hele verden til bruk i forskning, nasjonal statistikk og strategiske utviklingsprosesser.

 

Publisert 20. des. 2018 13:57 - Sist endret 20. des. 2018 13:57