NVI-rapporteringa for 2017-publikasjonar er no avslutta

Fristen for å levere rapporten gjekk ut i dag kl. 12:00

I år vart 25 033 vitskaplege publikasjonar rapportert inn. Dette er ei auke på 1 441 sidan rapporteringa i fjor. Publiseringspoenga for institusjonane vert no kvalitetssikra av Cristin-sekretariatet.

Tirsdag 10. april kl. 10:00 vert rapportane offentleggjort. Tala for dei tre sektorane vert då lagt ut på cristin.no samstundes som tala for UH-sektor vert lagt ut på nettsidene til NSD-norsk senter for forskningsdata.

Vi takkar forskarar og superbrukarar for vel gjennomført rapportering!

Publisert 5. apr. 2018 14:59 - Sist endret 5. apr. 2018 14:59