Anbud på kjøp av verdensdata

Anbud på kjøp av bibliometriske data fra hele verden, analyseverktøy og publikasjonsdata til Cristin er nå sendt ut. Dette anbudet er utarbeidet som del av prosjektet for etablering av en nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB).

Oppstart etter anbefaling fra Forskningsrådet

Prosjektet med nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB) startet opp høsten 2016 etter initiativ fra NIFU og påfølgende anbefaling fra Forskningsrådet. Målet er at NIB skal tilby norske forskningsinstitusjoner og myndigheter enkel tilgang til kvalitetssikrede bibliometriske data fra hele verden til bruk i forskning, nasjonal statistikk og strategiske utviklingsprosesser.

En gruppe bestående av personer med bibliometrikompetanse fra NIFU, UiO, UiT, UiB, NTNU, OsloMET og Unit har i fellesskap utarbeidet anbudet som nå ligger på Doffin.no.

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning vil forvalte data og verktøy, samt bygge opp rapporter og analyser på basis av felles planlegging i bibliometrinettverket.

Veien videre

I løpet av anbudsperioden skal vi teste dataene fra leverandørene som ønsker å gi oss tilbud. I anbudet har vi bedt om å få utlevert data for 2014 og 2015 for kvalitetssikring. Analyseverktøyet tester vi ved å invitere aktuelle brukere fra norske institusjoner til et testseminar 21. og 22. august. I tillegg til å teste analyseverktøyet, blir seminaret oppstarten på et faglig nettverk for bibliometri.

 

Bibliometri er statistisk analyse av litteratur og forfatterskap ved hjelp av blant annet siteringsanalyse og innholdsanalyse. Les mer på nettsidene til NIFU.

 

Les mer om prosjektet for nasjonal infrastruktur for bibliometri på ceres.no.

Publisert 23. mai 2018 11:26 - Sist endret 23. mai 2018 11:26