Nederland klar til å følge Tysklands nei til Elsevier

Nederland er nå tydelige i sin forhandling med Elsevier at de ønsker å følge Tysklands initiativ om å gjøre offentlig finansiert forskning åpent tilgjengelig uten økte kostnader. I Norge skal vi reforhandle våre avtaler med Elsevier nå i 2018 med de samme overordnede målene som Tyskland og Nederland.

Åpen tilgang uten økte kostnader

Nederland og Tyskland ønsker, i likhet med mange andre land, at offentlig finansiert forskning skal gjøres åpent tilgjengelig uten at dette innebærer økte kostnader. Elsevier mener på sin side at det ikke er mulig. Det vil komme økte kostnader i form av krav om publiseringsavgifter (APC) på toppen av abonnementskostnadene som må betales for lesetilgang.

Samkjøring av strategi

Tyskland har hittil stått alene i Europa om å nekte å inngå en avtale med Elsevier som ikke gjør forskning åpent tilgjengelig. For at denne strategien skal lykkes, er det avgjørende at andre land går sammen og bruker sin kollektive markedskraft for å få en global aktør som Elsevier til å endre forretningsmodell. Det at Nederland har utrykt såpass tydelig at de følger Tysklands initiativ kan være et tegn på at flere land er i ferd med å samkjøre sin strategi.

Reforhandling av avtaler for Norge i 2018

I 2018 skal Norge reforhandle Elsevier-avtalen, med de samme overordnede målene som Tyskland og Nederland. Vi håper å lykkes med å øke sjansene til å gjøre forskning i Elsevier-tidsskrifter åpent tilgjengelig på en økonomisk bærekraftig måte.

 

  • Les saken om at Nederland er klare for å si nei til Elsevier i ScieneGuide.
  • Les sak i Forskerforum om Tyskland som nekter å inngå avtale med Elsevier.
Publisert 2. feb. 2018 13:30 - Sist endret 2. feb. 2018 13:30