Informasjon om koblingen mellom Cristin og REK

Cristin har siden oktober 2016 hentet informasjon om godkjente helseforskningsprosjekter fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Helsenorge.no henter nå deler av denne prosjektinformasjonen og publiserer den på sine nettsider. Informasjonen brukes for å informere om pågående helseforskningsprosjekter og rekruttere pasienter til studiene.

Prøverapportering til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

HOD har som mål at flere pasienter skal få tilgang til å delta i kliniske behandlingsstudier, og de jobber med å utvikle en indikator som skal stimulere til dette. Sykehusene har derfor blitt bedt om å rapportere inn antall pasienter som deltar i slike studier. 1. juni var frist for prøverapportering. Datagrunnlaget for prøverapporteringen er prosjekter som har blitt godkjent av REK, og overført til Cristin, siden koblingen mellom de to systemene ble opprettet 2.10.2016.

«Gamle» REK-prosjekter til Cristin - oppfylle lovkrav

I tillegg til disse REK-prosjektene, har vi fått overført rundt 4000 prosjekter som var blitt godkjent før koblingen var på plass. Ved å overføre også disse prosjektene, håper vi å gjøre det enklere for våre medlemsinstitusjoner å oppfylle kravet i helseforskningsloven om å ha oversikt over sine helseforskningsprosjekter.

De «gamle» prosjektene er ikke inkludert i prøverapporteringen, fordi datakvaliteten er for mangelfull. Sammen med sykehusene skal vi i løpet av 2018 vurdere hvordan vi best skal øke datakvaliteten også i disse prosjektene. Ryddingen kommer i første omgang til å foregå ved sykehusene. Når dette er gjennomført, vil UH-institusjoner og forskningsinstitutt få informasjon om gjenstående prosjekter som de har ansvaret for.

Mangler i overførte REK-prosjekter

Feil og mangler kan oppstå når man overfører data fra ett system til et annet. Vi har laget en nettside med mer informasjon om REK-Cristin koblingen, hva en prosjektleder må tenke på når de fyller ut søknadsskjema i REK, og rutiner for hvordan du som superbruker kan få rettet opp i kjente feil og mangler. Vi ber deg om å sjekke denne siden for å få bedre forståelse av koblingen og hva den kan bety for din institusjon.

Om denne siden ikke inneholder informasjon om det du lurer på, ta kontakt med oss på support@cristin.no.

Endre informasjon som er låst i Cristin

Noe av informasjonen vi får fra REK er juridisk godkjent av REK og er derfor låst for redigering i Cristin. Den kan bare endres ved at prosjektleder sender en endringsmelding i REK-systemet. Informasjonssiden, som det lenkes til over, inneholder en oversikt over informasjonen dette gjelder, og hvilke endringsmeldingsskjema som skal brukes.

Nytt søknadssystem for REK

Det skal utvikles et nytt søknads- og saksbehandling for REK. Det nye systemet vil kunne fjerne en del av de feil og mangler vi i dag ser i overføringene til Cristin. Det vil også gjøre det mulig å utvide koblingen, slik at vi kan hente mer informasjon med god nok datakvalitet. Cristin-sekretariatet og sykehusene bidrar i spesifiseringen av det nye systemet.

Prosjektansvarlige ved institusjonene

Dersom en annen person enn du som er institusjonell superbruker som har ansvaret for prosjekter ved din institusjon, kan vi gi dem rollen som prosjektansvarlig i Cristin. De vil da få de samme tilgangene som superbruker i prosjektkatalogen, men ikke når det gjelder resultater, personadministrasjon og NVI-kontroll. Fyll ut skjemaet under for å melde inn prosjektansvarlige.

Gå til Nettskjema for å melde inn prosjektansvarlig.

Publisert 6. juli 2018 10:58 - Sist endret 6. juli 2018 10:58