Europas forskningsråd vil ha forskning uten betalingsmurer: «Plan S» for virkeliggjøring av full åpen tilgang (OA)

I en erklæring publisert av det europeiske forskningsrådet (ERC) 4. september 2018 slås det fast at alle resultater av forskning finansiert av nasjonale og europeiske forskningsråd skal være publisert i åpne tidsskrifter eller på åpne plattformer fra 1. januar 2020.

Norges Forskningsråd har i samarbeid med forskningsrådene i en rekke europeiske land, EU-kommisjonen og det europeiske forskningsrådet (ERC) kommet frem til nye og skjerpede krav til åpen publisering. Kravet de stiller er full åpenhet allerede fra januar 2020. Forskningsminister Iselin Nybø og Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen peker på at dagens modell med forskning låst inne bak betalingsmurer ikke er bærekraftig i en nyhetssak på Forskningsrådets hjemmesider.

I en overgangsperiode kan individuelle finansiører akseptere publikasjoner i abonnementsbaserte tidsskrifter. Da kan artikler frikjøpes, men overgangsavtalen sikrer at det ikke betales dobbelt.

Erklæringen gir verdifull støtte til de forhandlingene Unit nå er i gang med, der NTNU, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø deltar på vegne av Units forhandlingsråd. I år forhandles det med de fire største forlagene innen akademisk publisering; Elsevier, Wiley, Taylor & Francis og SpringerNature. Før sommeren fikk Unit full støtte fra UHRs representantskapsmøte og styre i å kreve overgang til åpen publisering, og rektorer ved de fire nevnte universitetene vil delta i forhandlingene.

Unit er også i forhandlinger med flere anerkjente åpne forlag om avtaler som vil redusere artikkelavgiften.

Åpenhetskravene i «Plan S» går enda lenger enn de nasjonale retningslinjene for åpen tilgang til vitenskapelige artikler fra 2017, som har mål om full åpenhet innen 2024. EUs offisielle krav er full åpenhet til forskningsressurser innen 2020, men tidspunktet har av mange blitt ansett som for ambisiøst. Når en så stor andel av Europas forskningsfinansiører stiller dette som krav, øker sjansen for at EUs mål kan realiseres.

Publisert 4. sep. 2018 13:25 - Sist endret 4. sep. 2018 13:25